Purjehdus

Suomen Purjehdus ja Veneily yhdessä pursiseurojen kanssa ovat vahvistamassa harjoittelukeskusmallia, jonka tavoitteena on luoda Olympiamenestyksen kannalta keskeisille veneluokille kansainväliset vaatimukset täyttävät päivittäisvalmennuksen puitteet.

Pääkaupunkiseudulla eri veneluokkien valmennuksesta vastaavat mm. ammattivalmentajat Erica Bäckström sekä nuorten olympiavalmentajat Jan Gahmberg, Jan Thorström ja Petri Leskinen.

Lukioikäisille purjehtijoille on suunniteltu yhdessä Mäkelänrinteen lukion kanssa opiskeluohjelma, joka mahdollistaa jo aikaisin iltapäivästä alkavan lajiharjoittelun huhtikuusta aina marraskuun puoleen väliin saakka. Myös muilta paikkakunnilta tulevat purjehtijat voivat opiskella Märskyssä tietyt jaksot ja hyödyntää ammattimaisen purjehdusvalmennuksen lukio-opintojen siitä häiriintymättä.

Yhteyshenkilöt

Thomas Hacklin
Valmennuspäällikkö - Träningschef
Suomen Purjehdus ja Veneily ry - Segling och Båtsport i Finland rf
Ahventie 4 A 19
02170 Espoo, Finland
tel. +358 (0)50 5939 007
thomas.hacklin(at)spv.fi
www.purjehdusjaveneily.fi

Mika Hollo
Suomen Purjehdus ja Veneily
valmennuskoordinaattori
puh. 0440 - 888 440
mika.hollo(at)spv.fi