Yleiskuvaus urheiluakatemioista

Tiedätkö mitä urheiluakatemia tarkoittaa?
Entä mikä on Olympiakomitean hyväksymä urheiluakatemia?Suomessa toimii tällä hetkellä 19 urheiluakatemiaa. Osa akatemioista on saanut Suomen Olympiakomitean virallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Tälle työlle on olemassa luonnollinen tilaus, koska huipulle tähtäävistä nuorista urheilijoista yli kolme neljännestä haluaa jatkaa korkea-asteen opintoihin, missä erityistä urheilijakoulutusjärjestelmää ei ole olemassa. Tulevaisuudessa toimintaa tullaan laajentamaan myös yläkouluikäisiin nuoriin.

Toinen akatemioiden toiminnan keskeinen tavoite on päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja siihen oleellisesti liittyvä ammattivalmentajien toimintaedellytysten parantaminen. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on tukipalveluiden verkottaminen urheilijoiden ja valmentajien ympärille. Jokainen akatemia on organisoitunut omalla tavallaan omista ja paikkakunnan lähtökohdista. Käytännön toiminta eroaakin kussakin akatemiassa hieman toisistaan.

Suomen Olympiakomitea koordinoi urheiluakatemiatoimintaa valtakunnallisesti. Olympiakomitea vastaa urheiluakatemia-toiminnan kehittämistyön yhteisistä linjauksista niin, että ne vastaavat huippu-urheilun vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Olympiakomitea järjestää urheiluakatemiatoimijoille yhteisiä foorumeita toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on jakaa hyviä ja toimivia käytänteitä ja edesauttaa sekä paikallisten että valtakunnallisten toimintamallien syntymistä.

Olympiakomitea myöntää suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittäville ja hyvin toimiville akatemioille valtakunnallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen tekemänsä auditoinnin perusteella. Akatemioille ohjataan sekä välillistä että suoraa tukea. Olympiakomitea toimii myös toiminnan arvioijatahona.

Huippu-urheiluakatemiastatuksen saaneet akatemiat ovat esillä Olympiakomitean kotisivuilla osoitteessa www.noc.fi/huippu-urheilu/opinto-ja_uraohjaus/urheilijoiden_opiskelumahdollisu/urheiluakatemiat/