Mikä on Urhea

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijatuen urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean johtoajatus on "Parempi arki tuo paremman tuloksen".

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Urheaan kuului vuoden 2020 alussa 5144 urheilijaa, joista

  • 97 on Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijaa
  • 890 aikuisten ja nuorten maajoukkueurheilijaa ja
  • 1607 haastajatason urheilijoita
  • 2550 yläkouluverkoston piirissä olevaa urheilijaoppilasta

Sopimuslajiliittoja on mukana 33.

Keskeisimmät verkostokumppanit ovat yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut. Mukana ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Tukipalveluista huolehtii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. 

Vuonna 2014 perustettiin Urhea säätiö vauhdittamaan ja vahvistamaan Urhean kehitystä

Urhea-säätiön perustajajäsenet:
Aalto-yliopisto
Espoon kaupunki
Espoon seudun koulutuskuntayhtymäOmnia
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Helmi Liiketalousopisto
Helsingin kaupunki
Helsinki Business College Oy
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusja
kehittämissäätiö sr
Kisakalliosäätiö sr
Laurea ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Stiftelsen Arcada sr
Suomen Olympiakomitea
Urheilulääketieteensäätiö sr
Vantaan kaupunki

 

Urheiluakatemioiden toimintaa johtaa

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma.

Urhean toimintaperiaatteet

Huipulle tähtäävälle tai jo huipulla olevalle urheilijalle siviiliuran luominen urheilun ohessa asettaa useita lisävaatimuksia. Aikaa vievä harjoittelu, kilpailu- ja leirimatkat sekä muiden urheilun liittyvien asioiden hoitaminen usein häiritsevät siviiliuran rakentamista. Urheilijat ovatkin erityisryhmä, jolla on omat erityishaasteensa ratkaistavanaan koulutus- ja työuraa rakennettaessa. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on perustettu auttamaan nuoria urheilijoita yhdistämään valinta- ja huippuvaiheessa urheilu ja opiskelu. Urhea on kehittynyt tukemaan Huippuvaiheen urheilijoita yhdistämään myös urheilun ja muun työn sekä urheilemaan ammattilailaisina. Samalla Urhea pyrkii takaamaan laadukkaan ja monipuolisen valmentautumisen eettisesti kestävällä pohjalla.

URHEAN TAVOITTEET

Urhealle on asetettu seuraavat tavoitteet;
- tukea urheilijan päivittäisharjoittelun suunnittelua ja toteutusta
- kehittää urheilijoiden opintomahdollisuuksia, urheilun ja muun työn yhdistämistä, urheilun ammattilaisuutta
- auttaa urheilijaa harjoittelun asiantuntijatuen hyödyntämisessä
- tukea urheilijoiden urasiirtymää kilpa- ja huippu-urheilusta siviiliuralle