Urhea-skolor på svenska

Det finns totalt elva svenskspråkiga skolor inom huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea.

  • Fem grundskolor
  • Två skolor på andra stadiet
  • Fyra högskolor 
Svenskspråkiga idrottarstigen inom huvudstadsregionens idrottsakademi