Tjänster och stöd

Urhea har skapat ett nätverk av stödtjänster som kan hjälpa toppidrottarna att snabbt och smidigt få hjälp och stöd.

 

Bostäder

Idrottare som behöver bostad för en längre tid kan höra sig för om studerandebostäder via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas. Bostäder finns på olika håll i huvudstadsregionen. Ansök eller bekanta dig med alternativen via webbtjänsten www.hoas.fi. Observera att FPA beviljar bostadsbidrag för högst 85 % av bostadens hyra. Storleken på bostadsbidraget justeras utgående från dina inkomster. För under 18-åringar inverkar också föräldrarnas inkomster. Läs mer om bostadsbidrag på FPA:s sidor. Läs också om Urheas projekt Urhea-kampus.

 

Fysioterapi

Urheas fysioterapeuter jobbar i tätt samarbete med tränarna inom de olika idrottsgrenarna. Verksamheten inriktar sig huvudsakligen på att förebygga skador och höja prestationsförmågan. Detta kan ske t.ex. genom aktiviteter för en viss grupp idrottare, träning i mindre grupper eller individuella behandlingar.

Idrottare på nivå I eller II kan reservera ett avgiftsfritt besök på 30 minuter hos en av Liikuntafysios fysioterapeuter (företrädesvis Liikuntafysio Mäkelänrinne eller Sello). 

Tidsbeställningen görs på: www.liikuntafysio.fi/ajanvaraus

 

Läkartjänster

Urheas idrottare kan snabbt få läkartid via våra samarbetspartners på Helsingin urheilulääkäriasema, som har huvudansvar för Urheas läkartjänster, och på Bulevardin klinikka. En del tjänster är avgiftsfria. Det är oberoende viktigt att du som toppidrottare har ett heltäckande försäkringsskydd.

 

Mental träning för idrottare

För att nå framgång inom toppidrott behöver varje idrottare både god fysisk hälsa och god psykisk uthållighet. Idrottare som fysiskt är på samma nivå kan prestera väldigt olika just tack vare sina psykiska egenskaper. Vi talar ofta om att “hålla huvudet kallt”, och mental träning stärker just det: vår förmåga att medvetet påverka vårt sinne, tankar, känslor och genom det också våra handlingar. Det kan handla om förmågor som att agera målmedvetet, motivation och viljestyrka, koncentration, hantering av press, konsten att “nolla situationen” och klara tävlingssituationer. De här egenskaperna kräver träning, precis som allt annat.

Ta kontakt så hjälper vi dig att träffa en kompetent och sakkunnig idrottspsykolog. Läs mer här.

Kontaktuppgifter: 
Tatja Holm 
Urhean vastaava urheilupsykologi 
Urheilupsykologi (sert.), PsM
e-post tatja.holm(at)urhea.fi
tfn +358 50 4126432

 

Kostrådgivning

Kosten är en av idrottarens grundpelare. En sunt sammansatt kost av hög kvalitet är helt centralt för att idrottaren ska hållas frisk, orka på träningarna, koncentrera sig och klara sig i tävlingssituationer. För idrottare som siktar på toppnivå är det lika viktigt att planera sin kost och näringsintag som att satsa på träning, mental träning, vila eller muskelvård.

Av grundpelarna är det ofta just kostfrågor och mental träning som behöver förbättras. I synnerhet behöver de dagliga vanorna ses till, eftersom fysisk utveckling sker just i vardagens samspel mellan aktivitet och kost av hög kvalitet. En balanserad och mångsidig kost ger bättre förutsättningar att utvecklas och minskar risken för sjukdom eller skador. 

Urhea erbjuder kostrådgivning (delvis avgiftsfritt) i form av föreläsningar, infopuffar, individuell handledning eller grupphandledning.