Studier

Toppidrottare är en specialgrupp med egna särskilda utmaningar: All träning, inklusive tävlings- och lägerresor och den tid som behövs för att sköta idrottarvardagen gör det mer krävande att bygga upp ett studie- och arbetsliv.

Urhea finns till för att stödja dig som satsar allt på idrott i planeringen av exempelvis vardagsrutiner, kost, vila eller studier. För detta har vi koordinerat olika stödtjänster som våra många experter kan hjälpa dig med. I frågor som gäller studier hjälper din studiehandledare.

Ansökan till studier på andra stadiet eller högskolor sker på normalt vis. När du har fått en studieplats gör du tillsammans med läroanstaltens representant (t.ex. en idrottsstudiehandledare) upp en individuell studieplan som beaktar de krav som din gren ställer. Tränarna och grenförbunden följer med dina studieframgångar och tar denna plan i beaktande då träningen planeras.

Dessa tips och råd för självständiga studier har utarbetats tillsammans med skolorna och studiehandledarna och baserar sig på tidigare erfarenheter av idrottarnas vardag.