Om Urhea

Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea grundades år 2003 som en officiell toppidrottsakademi, godkänd av Finlands olympiska kommitté. Urhea samarbetar tätt med Olympiska kommitténs toppidrottsenhet och stöds av Urhea-stiftelsen sr (Urhea-säätiö sr).

Urhea är liksom de andra idrottsakademierna ett regionalt samarbetsnätverk, vars uppgift är att stödja toppidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Via akademin får idrottarna och tränarna använda sig av experttjänster inom träning. Urheas ledord är “En bättre vardag ger bättre resultat”.

Läs mer om Urheas projekt Urhea-halli och Urhea-kampus, som kommer att erbjuda idrottarna moderna nya lokaler och spännande samarbetsformer.
Urheas verksamhet är riktad till unga idrottare som siktar på, eller redan har en karriär som toppidrottare. Till Urhea hörde år 2018 ca 4800 idrottare, varav ca

  • 100 är Olympiska kommitténs eller Paralympiska kommitténs stödidrottare

  • 900 är idrottare i junior- eller dam-/herrlandslagen

  • 1500 är idrottare på utmanarnivå

  • 2300 är idrottande elever vid de högstadier som hör till Urheas nätverk

Därtill är ungefär 33 grenförbund med i Urhea.

Våra mest centrala samarbetspartners inom nätverket är högstadier, läroanstalter på andra stadiet och högskolor. Urhea samarbetar också med Helsingfors, Esbo och Vanda stad. Stödtjänsterna sköts av en bred grupp experter inom olika områden.

Verksamheten grundar sig på Finlands olympiska kommittés program för idrottsakademierna

 

Urheas verksamhetsprinciper


För en person som satsar på toppidrott eller som redan idrottar på toppnivå är det krävande att bygga sig en civil karriär vid sidan om idrottskarriären. All träning, inklusive tävlings- och lägerresor och den tid som behövs för att sköta idrottarvardagen gör det svårare att bygga upp ett studie- och arbetsliv. Toppidrottarna är alltså en specialgrupp med egna särskilda utmaningar. Urhea finns till för att hjälpa dessa unga med att kombinera idrott och studier, och ser till att de får mångsidig och kvalitativ träning på etiskt hållbar grund.


Urheas konkreta målsättningar är att

  • stödja idrottarna i planeringen och genomförandet av deras dagliga träning

  • utveckla idrottarnas möjligheter att studera

  • hjälpa idrottarna att utnyttja de stödtjänster som erbjuds.