På svenska

Länkar:

Reseplaneraren hjälper med kollektivtrafik i Huvudstadsregionen.

Studenrandenas Idrottsförbund (OLL)


Tipsa oss om intressanta sidor!
Mejla
simo.tarvonen(at)edu.hel.fi
juha.dahlstrom(at)edu.hel.fi

 

Idrottsakademier

Idrottsakademierna är regionala samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Det finns ett fleratal idrottskademier i Finland och de är organiserade på olika sätt, beroende på de regionala behoven. En del fungerar som nätverk, andra som föreningar eller stiftelser. Idrottsakademierna kan få statliga verksamhetsbidrag via Finlands olympiska kommitté om de framgångsrikt genomgått en kvalitetsbedömning. Kvalitetsauditerade idrottsakademier har rätt att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring. Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA erhöll denna status våren 2008 som en av de första. Bland annat Arcada yrkehögskolan har aktivt medverkat i URHEA sedan medlet av 2000-talet. Kolla på skolar med svenska sidor om du vill veta mer.