Kasva Urheilijaksi-oppisisällöt

Kasva Urheilijaksi-harjoituskirjat

 

1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus

Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla yleisvalmennuksen oppisisältö, jota hyödynnetään verkoston kouluissa valinnaisen liikunnan oppitunneilla. Opetuksesta vastaa liikunnanopettaja.

Vuosiluokille 7.-9.on luotu sisällöt urheilijan kehittymisen ja terveenä urheilijana kasvun kannalta keskeisimpien liikuntataitojen sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittelun tueksi. Lisäksi liikunnanopetuksen yhteydessä tehdään psyykkisen valmennuksen harjoitteita. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ja kehittämään tärkeitä monipuolisia liikuntataitoja ja ominaisuuksia sekä oivaltaa omatoimisen harjoittelun merkitys, jotta nuori voisi kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana.

 

 

2. Kasva urheilijaksi- harjoituskirjat

Kasva urheilijaksi harjoituskirjoja koulun on mahdollista käyttää urheilevien oppilaiden opetuksen tukena liikunnan, terveystiedon, kotitalouden ja oppilaanohjauksen tunneilla sekä kotitehtävinä. Kirjasta on versiot 7., 8., ja 9. luokille. Kirjojen keskeiset teemat ovat: harjoittelu, palautuminen ja uni, ravinto, psyykkinen valmennus, elämäntaidot, urheilijan opiskelutaidot.

Kasva Urheilijaksi- kirjojen asiantuntijavideot oppilaille löydät 

http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/kasva-urheilijaksi-oppisisallot/kasva-urheilijaksi-videot/

 

 

Lisätietoja Suomen Olympiakomitean sivuilla:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/kasva-urheilijaksi-yleisvalmennus/