Opiskelu

Opiskelu ja urheilu

Urhean tavoitteena on tukea urheilijan kouluttautumista yläkouluvaiheessa, toisella ja korkea-asteella aina valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen saakka. Nuori urheilija voi viedä opiskelujaan eteenpäin valitsemallaan koulutusalalla yhdessä urheilu-uran kanssa.

Opintoihin hakeutuminen tapahtuu normaalin haku-menettelyn kautta. Saatuaan opiskelupaikan toisen tai korkea-asteen oppilaitoksessa urheilija rakentaa yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka huomioi urheilun tuomat lisävaatimukset. Mahdollisista lisäjoustoista ja muista erityiskysymyksistä urheilijan tulee neuvotella oppilaitoksen yhdyshenkilön kanssa.

Lajiliitot ja valmentajat huomioivat opintojen kokonaisuuden urheilijan valmentautumissuunnitelmassa ja seuraavat urheilijan opintojen edistymistä.