Matkalla Huipulle -verkkolehti 4/2019

URHEILIJA KESKIÖSSÄ VALMENTAJAN JOHDOLLA

Muistan kun reilut kymmenen vuotta sitten kuuntelimme silmät ymmyrkäisinä tarinoita ulkomaisista huippu-urheilukeskuksista, jossa yhden urheilijan asioita pohti viisi eri alan asiantuntijaa saman pöydän äärellä. Elimme tuolloin suomalaisessa urheilussa aikakautta, jolloin valmentajuus alettiin laajemmin ymmärtää kokopäiväisenä ammattina. Olihan Suomen Olympiakomitea juuri lanseerannut mainion nuorten olympiavalmentajaohjelman ja pikkuhiljaa myös nuorten valmennukseen alettiin saamaan päätoimisia valmentajia. Päätoimisen valmentajakunnan syntyminen oli sinällään jo niin iso urheilukulttuurin murros, että tuntui kaukaiselta ajatella siihen päälle vielä asiantuntijatiimiä.

Nyt, reilut kymmenen vuotta myöhemmin, olemme uuden murroksen äärellä. Vaikka valmentajia tarvitaan edelleen lisää, on ammattivalmentajien määrä kuitenkin kasvanut. Työllistyyhän päätoimisia valmentajia pelkästään nuorten olympiavalmentajaohjelman kautta lähes sata. Tämän päivän urheilun murros ovat eri alojen asiantuntijat, joiden määrään odotetaan tulevaisuudessa selkeää kasvua. Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten valtion rahoitus on kasvussa ja kasvu koskee nimenomaan asiantuntijoiden, kuten fysioterapeuttien, psyykkisten valmentajien, ravintovalmentajien, lääkäreiden tai vaikkapa fysiologien palkkaamista. Johtava ajatus on muuttaa asiantuntijuuden luonnetta niin, että asiantuntijat siirtyvät omista vastaanottohuoneistaan urheilijoiden ja valmentajien arkeen – harjoitustapahtuman välittömään yhteyteen.

Tämän niin sanotun osallistuvan asiantuntijuuden tarve on eittämättä suuri. Mutta samalla, kun ihmisten määrä urheilijan ympärillä kasvaa, kasvavat myös valmentajien osaamistarpeet. Perinteisestä suomalaisesta valmennuskulttuurista, jossa urheilija ja valmentaja muodostavat kahdestaan kiinteän tutkaparin, ollaan siirtymässä aikakauteen, jossa haetaan laajempaa tiimityötä kaikilla tasoilla. Yksilöurheilijoillakin valmennuksesta voi vastata valmentajien tiimi aivan kuten vaikkapa Veikkausliigan jalkapallojoukkueella. Kun lisäksi mukaan tulevat eri alojen asiantuntijat on oltava tarkkana, että jollakin taholla on selkeä valta ja vastuu valmennusprosessin johtamisesta. Ja tuon tahon on mieluusti oltava vastuullinen valmentaja.

Valmennuksen ykkösasia on, että urheilija kehittyy. Hyvä valmennus lisää urheilijan autonomiaa ja omistajuutta omasta urasta. Urheilijan on keskiössä, kun vastuussa oleva valmentaja varmistaa, että kaikilla valmennuksen osa-alueilla on oikea ja oikeankokoinen rooli. Jos yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen kesken ei ole riittävää on vaarana, että joku osa-alue nousee itseään suuremmaksi. Saatetaan herätä tilanteeseen, jossa valmennusta johtaakin joku muu kuin vastuussa oleva valmentaja eikä toiminnan ydin ole enää urheilija.  

Johtaminen on oma osaamisalueensa, johon harvoin pätevöityy ilman koulutusta ja ohjausta. Suomalaisen valmentajakoulutuksen kannattaa nyt reagoida tähän kulttuurinmuutokseen, jotta valmentajille syntyisi itse valmennuksen substanssiosaamisen lisäksi tiimin johtamisosaamista. Jokainen valmennusohjelma tarvitsee päävalmentajansa ja päävalmentaja osaavan tiiminsä.

Elämme osallistuvan asiantuntijuuden etsikkoaikaa suomalaisessa urheilussa. Jos onnistumme roolittamaan eri toimijat oikealla tavalla ja löytämään toimintamallin, jossa valmentaja johtaa ja urheilija on aidosti keskiössä, olemme oikealla polulla. Maailman urheilu menee kovaa vauhtia eteenpäin, mutta pienikin maa voi menestyä suurten joukossa. Pienuuden voi kääntää kilpailueduksi olemalla ketterä, ahkera ja viisas. Nämä ominaisuudet tarvitsevat asennetta jatkuvaan oppimiseen ja tahtoa vahvaan yhteistyöhön. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä, jos vain osaamme käyttää ne.

Hyvää Joulua ja menestyksellistä olympiavuotta 2020!

Simo Tarvonen
toiminnanjohtaja  

  

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.
Urhean urheilijoiden nimet julkaistaan Urhean kotisivuilla. Näin eri toimijatahot voivat todentaa urheilijan jäsenyyden Urheassa.