Matkalla Huipulle -verkkolehti 4/2018

Mirka Dettmann on tehnyt urasiirtymän ammattilaiskoripalloilijasta ammattivalmentajaksi.

HALLITTU URASIIRTYMÄ VOI OLLA URHEILIJAN URAN MENESTYSTEKIJÄ

Työelämässä on eletty jo useamman vuoden murroksen aikaa. Kouluttautuminen luo edelleen vankan pohjan työuralle, mutta yksinään se ei enää takaa menestystä työmarkkinoilla. Muuttuvassa maailmassa työelämä vaatii jatkuvaa tahtoa uusien asioiden oppimiseen sekä kykyä sopeutua fuusioiden ja uudistusten keskellä. Avainasemassa ei olekaan enää mitä olet aiemmin saavuttanut vaan kyky yhdessä muiden kanssa katsoa tulevaan; sosiaaliset taidot ja oman osaamisen jatkuva päivittäminen ovat työelämässä kysyttyä pääomaa. Arjen nopea tempo ja jatkuva muutos voivat myös uuvuttaa. Siksi kyky huolehtia itsestä sekä itsensä johtamisen taidot ovat yhtä tarpeen työelämässä kuin huippu-urheilussakin.

Urheilijat ovat moniosaajia

Huippu-urheilun on todettu kasvattavan monia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja ajanhallinnasta tavoitteellisuuteen. Ne ovat pääomaa, jota koulujen penkillä voi olla vaikea oppia. Huippu-urheilussa mukana oleville ihmisille ne ovat usein niin itsestään selvyyksiä, ettei urheilija osaa nostaa niitä esiin siviilitöitä etsiessään. Tässä urheiluihmisten olisi syytä suoristaa ryhtiä ja ylpeänä todeta millaisia moniosaajia urheilu urheilijoista jalostaa. Ja toki samalla tiedostaa, ettei maailmanmestaruus vielä tuo insinöörin taitoja. Vaaditaan koko ajan uuden oppimista, vaikka plakkarissa olisi kovaa kansainvälistä menestystä.  

Tukea urheilijan urasiirtymään

Työelämässä ammatista toiseen siirtyminen, niin sanotut urasiirtymät, ovat arkipäiväistyneet. Ammatinvaihtoa harvinaisempaa taitaa nykymaailmassa olla se, että joku tekee samassa ammatissa saman työnantajan palveluksessa nelikymmenvuotisen uran.

Kansainvälinen huippu-urheilu vaatii yhä useammin täydellistä omistautumista urheilulle erityisesti uran huippuvuosina. Siksi urheilijan urasiirtymä ammattimaisesta urheilusta toiselle ammattiuralle on entistäkin tärkeämpää. Hallittu urasiirtymä voi olla jopa urheilijan uran menestystekijä. Tiedostaessaan, että aktiiviuran jälkeen minulla on turvaverkko, joka helpottaa seuraavaan elämänvaiheeseen siirtymistä, voi urheilijalla olla äärimäisen vapauttava tieto ja auttaa heittäytymään täysillä urheilu-uralle.

Vastuullisesti toimiessaan urheilujärjestelmällä tulee olla instrumentteja, joilla pystymme uskottavasti tukemaan uraa päättävää urheilijaa kohti uutta työuraa. Kun näin toimimme, voimme vaikkapa urheiluakatemioissa todeta tekevämme huippu-urheilua jälleen piirun verran kestävämmällä pohjalla.

Koulutus on ”henkivakuutus”

Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutus on edelleen paras ”henkivakuutus” aikuisuuden varalle. Onkin upea arvovalinta suomalaiselta urheilulta, kun se aikanaan valitsi urheilijan kaksoisuratyön yhdeksi keskeiseksi toimintalinjaksi. Urheilijan kaksoisura pitää sisällään paljon asioita, joista urheilun ja koulutuksen yhdistäminen on yksi keskeisistä toimenpiteistä. Suomalainen joustava koulutusjärjestelmä antaakin mahdollisuuden opiskeluun urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. Olennaista on, että myös urheilussa edelleen arvostetaan koulutusta ja ymmärretään niin sen yleissivistävä vaikutus kuin vaikutus urheilijan työllistymismahdollisuuksiin urheilu-uran jälkeen.

Simo Tarvonen
toiminnanjohtaja
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.
Urhean urheilijoiden nimet julkaistaan Urhean kotisivuilla. Näin eri toimijatahot voivat todentaa urheilijan jäsenyyden Urheassa.