Fyysisen suorituskyvyn testaus osana laadukasta valmennusta

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) osallistuvassa asiantuntijatyössä urheilijoiden testaus on yksi keskeinen teema. Fyysisen suorituskyvyn testauksen avulla on tarkoitus arvioida urheilijan fyysisten ominaisuuksien sen hetkistä tilaa. On tärkeää kartoittaa urheilijan yksilölliset vahvuudet ja tekijät, jotka rajoittavat kilpailusuoritusta. Pelkästään kilpailusuorituksen tuloksen perusteella ei välttämättä saa tietoa, miksi urheilijan tulos ei ole toivotulla tasolla. Harjoittelun suunnittelun pohjalla tulee olla tietoa, miten aiempi harjoittelu on vaikuttanut urheilijan ominaisuuksiin ja sen pohjalta on mahdollista ohjata tulevaa harjoittelua suorituskyvyn kehittymisen kannalta oleellisiin asioihin. Urheilulajien kokemusten myötä systemaattisella testauksella on mahdollista lisätä harjoittelun laatua ja vähentää virheitä mahdollistaen paremmat kilpailutulokset.

Useilla maajoukkueilla (mm. maastohiihto, yhdistetty, purjehdus) on KIHUn toimesta kattavat laboratoriotestit kolme kertaa harjoitusvuoden aikana. Testitulokset tulee tulkita suhteessa urheilija aiempiin tuloksiin ja harjoitteluun, joten testejä tulee suorittaa säännöllisesti. Testeissä selvitetään monipuolisesti suorituksen taustalla vaikuttavia ominaisuuksia, kuten aerobista ja anaerobista kestävyyttä sekä voima- ja nopeusominaisuuksia. Laboratoriotestien välissä testattuja ominaisuuksia seurataan kontrollitesteillä ja -harjoituksilla, joissa valittujen harjoitusmenetelmien vaikutusta ominaisuuksien kehittymiseen voidaan seurata viikoittain normaalin harjoittelun yhteydessä. Testausta pystytään hyödyntämään myös urheilijan kuormitus- ja palautumistilan säätelyssä. Maksimisuorituskykyä mittaamalla on mahdollista saada tietoa urheilijan kuormittuneisuudesta, sillä se on oire, joka liittyy aina ylikuormitustilaan.

Ville Vesterinen, Urheilufysiologian asiantuntija