She Runs - Active girls lead

Millainen tapahtuma She Runs – Active girls lead oli ja mikä oli sen tavoite?

She Runs- Active girls lead oli 13-18 vuotiaille tytöille suunnattu tapahtuma, jonka tavoitteena oli rohkaista tyttöjä aktiivisuuteen ja käsitellä terveyden, urheilujohtamisen ja tasa-arvon teemoja. Järjestäjänä toimi kansainvälinen koulu-urheiluliitto ISF yhdessä Ranskan koulu-urheiluliiton kanssa. Toteutuksen mahdollisti EU:n Erasmus + ohjelma. Pariisiin kokoontui 500 tyttöä 35 eri maasta ja viidestä eri maanosasta. Tapahtuma oli aidosti kansainvälinen ja järjestelyihin oli panostettu paljon. Suomen ryhmään kuului yhteensä 16 tutortyttöä Mäkelänrinteen ja Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukioista sekä neljä aikuista.  Tapahtuma oli upea ja mieleenpainuva tilaisuus meille kaikille. 

Toteutuiko tavoite, mitä keinoja siihen oli käytetty?

Mielestäni tavoite toteutui monipuolisen ohjelman ansiosta. Ensimmäisenä tapahtumapäivänä tytöt ja valvojat osallistuivat sekajoukkueina ”Cultural Scavenger hunt”- tapahtumaan, jossa kierrettiin Pariisin nähtävyyksiä, tutustuttiin historiaan ja symbolisiin naishahmoihin sekä ratkottiin aihepiiriin liittyviä tehtäviä. Toisena päivänä kokoonnuimme Pariisin keskustaan rakennetulla festivaalialueella, missä oli erilaisia tehtäviä, kisailua ja tanssia.  Päivän päätapahtumana oli She runs- juoksu Seinen rannalla yhdessä ranskalaisnuorten kanssa. Kolmantena päivänä oli sisällöltään painavin osuus. Urheilun parissa toimineet tunnetut naiset kertoivat urheilun merkityksestä heidän elämässään, miten urheilu on muovannut heidän elämänasennettaan ja mitä he ovat urheilun avulla oppineet. Puhujina olivat suomalainen urheilujohtaja Birgitta Kervinen, taitoluistelun olympiavoittaja Valentina Marchei, maratonjuoksija Paula Radcliffe, sekä karaten maailmanmestari ja ihmisoikeusaktivisti Laurence Fischer.

Tapahtuman anti opon näkökulmasta?

Tapahtuma oli myönteinen, rohkaiseva ja tyttöjä kannustava. Suomalaisten lukioiden tytöt tutustuivat keskenään ja toimivat esimerkillisenä tiiminä. Lisäksi kaikki kansainväliset yhteistyökohtaamiset ja yhteiset illanvietot loivat silminnähtävän ja korvinkuultavan yhteishengen. Jokainen sai olla oma itsensä ja nauttia tunnelmasta. Tiedollinen anti oli asiantuntevien ja koskettavien puheiden ansiosta hyvä. Tavoitteena oli tyttöjen voimaannuttaminen ja se todellakin onnistui. 

Voisiko urheilua hyödyntää opiskelussa/eri oppiaineissa enemmän, miten?

Tavoitteiden asettaminen, epäonnistumisten käsittely, jännityksen selättäminen, terveelliset elämäntavat ja ajankäytön hallinta ovat urheiluun liittyviä teemoja, mutta samalla myös todella tärkeitä opiskelutaitoja. Tätä nuoret eivät aina itse hahmota.  Meidän opojen ja opettajien tehtävänä on auttaa heitä näkemään hyödyt molemmilla elämän osa-alueilla sekä opastaa osaltamme taitojen oppimisessa ja soveltamisessa opinnoissa.

Liikuntaa on mahdollista konkreettisestikin hyödyntää muiden aineiden opetukseen, mutta se vaatii tahtotilaa ja suunnitelmallisuutta. On varmasti tapoja yhdistää liikuntaa esimerkiksi kielten, matematiikan, terveystiedon ja biologian opiskeluun. Uutta lukion opetussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä hetki miettiä miten liikunta istuu uusiin opintokokonaisuuksiin.

Haastattelijana Lea Hakala ja asiantuntijana opinto-ohjaaja Elina Rintala