Reaaliaineet osana urheilun Valtakunnallista kehittämistehtävää

Urheilu ja yhteiskunta - kurssin opiskelijat Oona Montonen ja Sini Paukkeri pitämässä esitystä doping-tapauksista oikeudellisesta näkökulmasta.

Märskyn reaaliaineet osana urheilun valtakunnallista kehittämistehtävää

Mäkelänrinteen lukio sai 1.8.2018 urheilun valtakunnallisen kehittämistehtävän. Tästä innostuneena Märskyssä suunniteltiin ja toteutettiin lukuvuonna 2018-2019 yhteiskuntaopissa ja psykologiassa kurssit, joissa keskitytään kyseisiin oppiaineisiin urheilun ja urheilu-uran näkökulmasta.

Kursseilla vieraili yhteensä kahdeksan asiantuntijaa. Oli hienoa, että suurin osa kurssien vierailijoista oli entisiä märskyjä. Näiden alumnien tietotaidosta on paljon hyötyä tuleville urheilun ammattilaisille. Monet kurssien vieraista oli toteuttanut käytännössä urheilijan kaksoisuraa. Joillakin urheilu-ura oli jo takana ja osalla urheilu-ura sekä toinen ura kulkivat yhä käsi kädessä. Esimerkiksi autourheilija Emma Kimiläisellä.

Molemmat kurssit olivat hyvin toimivia kokonaisuuksia ja niiden sisällöt tukivat toisiaan. Opiskelijat kokivat kurssit mielenkiintoisiksi ja motivaatio kursseilla opiskeluun oli opiskelijoiden palautteen mukaan korkealla.

Me kurssien pitäjät innostuimme kurssien saamasta positiivisesta palautteesta. Nuoret sanoivat, miten yhteiskuntaopin ja psykologian sisällöt avautuivat täysin uudella tavalla, kun niitä sai lähestyä itselle rakkaan ilmiön näkökulmasta.

Opettajat Laura Nyyssönen ja Minna Streng (kuva: Tapio Hyvönen)

Mäkelänrinteen urheilulukion yhteiskuntaopin (YH5) ja psykologian (PS12) soveltavat kurssit

Psykologian soveltava kurssi - PS12

Psykologian soveltavan kurssin tavoitteena oli urheilijan itsetuntemuksen lisääminen seuraavien aihekokonaisuuksien avulla:

- Urheilijan synnynnäiset piirteet ja niiden merkitys ajattelussa, tunteiden säätelyssä, stressin hallinnassa ja psyykkisten itsesäätelykeinojen käytössä

- Minäpystyvyyden tunteen kehittämisen neljä kulmakiveä ja niiden yhteys  menestymiseen. 

- Univaiheiden, unien sisällön ja synnynnäisten kronotyyppien merkitys

- Stressin biologinen ja psyykkinen vaikutus

-  Urheilijan kohtaamat kriisit ja psyykkinen jaksaminen

- Urheilijamallien merkitys nuoren urakehityksessä

Opiskelijoiden itsetuntemusta urheilijana syvensivät erilaiset persoonallisuustestit, nuorten itse laatimat portfoliot sekä henkilökohtaiset haastattelut.

Psykologian kurssin vierailijat:     

Urheilupsykologi Tatja Holm kertoi vierailullaan omasta työstään. Opiskelijat perehtyivät esimerkkitapausten kautta urheilupsykologin laajaan toimenkuvaan.

Psykoterapeutti Harri Peltomaan vierailun teemana oli stressi. Harri esitteli tekemänsä tutkimuksen sykevaihteluista. Hän opetti urheilijoille miten hengitysharjoitukset auttavat alentamaan syketasoa.

Miesten salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykyn vierailu antoi opiskelijoille näkökulman valmentajan työhön. Nykky esitteli opiskelijoille ns.menestyksen pyramidin ja otti valmentajana kantaa nuorten omille valmentajilleen laatimiin toiveisiin.                                                                                                                  
 

Urheilu ja yhteiskunta - YH5                                                                                                                                 

Urheilu ja yhteiskunta -kurssin tavoitteena oli perehtyä urheiluun yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltäviä sisältöjä olivat:

  • Urheilu ja talous sekä urheilija yrittäjänä
  • Urheiluoikeus
  • Urheilu ja politiikka sekä poliittisen ideologiat
  • Urheilija / urheiluseurat yhteiskunnallisena vaikuttajana
  • Tasa-arvo urheilussa
  • Urheilijan ja median suhde

Kurssin aiheita syvensivät vierailijoiden luennot  ja opiskelijoiden esitelmät, jotka käsittelivät muun muassa Kiinan ja Suomen urheiluyhteistyötä, pelaajasopimuksia, dopingia oikeudellisesta näkökulmasta ja tasa-arvon toteutumista joukkueurheilussa. Lisäksi kurssin osallistujat haastattelivat urheilijayrittäjiä ja tutustuivat näin käytännössä urheilu-uraan ammatillisena vaihtoehtona.

Urheilu ja yhteiskunta - kurssilla vierailivat seuraavat asiantuntijat:

Historiantutkija Tuomas Tepora kertoi urheilun ja nationalismin suhteesta ja siitä, miten urheilua on tietoisesti käytetty identiteettipolitiikan välineenä. Kansainväliset urheilukamppailut on usein nähty eräänlaisena sodankäynnin simulaationa varsinkin totalitaarisissa yhteiskunnissa. Teporan mukaan urheilun positiivinen voima yhteenkuuluvuutta lisäävänä tekijänä toimii kuitenkin parhaiten nimenomaan vakaissa demokratioissa.

Lakimies Silja Kanervan vierailu keskittyi urheiluoikeuteen. Yli puolet kurssilaisista oli valinnut esitelmän aiheekseen jonkin urheiluoikeuden näkökulman, joten Siljan vierailu oli heille erityisen hyödyllinen. Silja on myös entinen kilpapurjehtija ja olympiamitalisti. Oikeustieteen lisäksi hän kertoi, miten aiempi ura kilpapurjehtijana on kehittänyt paineensietokykyä. 

Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikön, entisen jalkapalloilijan Ilari Äijälän vierailulla käsiteltiin tasa-arvoa urheilussa sekä rasismia ja syrjintää. Ryhmä keskusteli Äijälän johdolla, millaisia asioita he haluaisivat maailmassa ja erityisesti urheilumaailmassa parantaa.

Kurssien yhteiset vieraat:

Urheilun sekä yhteiskunnallisesta että psykologisesta näkökulmasta puhuivat jalkapalloilija Riku Riski ja autourheilija Emma Kimiläinen.  Riku Riskin vierailu keskittyi urheilu-uraan ja urheiluetiikkaan. Hän selitti avoimesti opiskelijoille päätöstään jäädä pois jalkapallomaajoukkueen Quatarin harjoitusleiriltä. Riski kertoi urastaan, mutta puhui myös epäonnistumisistaan. Hän  keskusteli myös opiskelijoiden kanssa nuorten valmentajille laatimasta toivelistasta. Riku lopetti vierailunsa sanomalla nuorille: mieti, hanki tietoa useista kanavista, ole tietoinen asioista ja tee omat päätöksesi.

Emma Kimiläinen kertoi vierailullaan urastaan autourheilijana ja radiotoimittajana. Kimiläinen käsitteli vierailullaan urheilua median näkökulmasta ja kertoi muun muassa urheilijan brändäämisestä, sponsoroinnista sekä medianäkyvyydestä ja näiden vaikutuksista yksilön psyykeeseen. Emma on oppinut rakentamaan itsensä näköisen uran erittäin miesvaltaisella alalla.

Kurssien sisältöihin liittyi kiinteästi perjantaina 5.4.2019 Märskyssä järjestetty YK:n kansainvälinen liikunnan, rauhan ja kehityksen tapahtumapäivä. Tapahtuman toteuttaminen Märskyssä lähti liikkeelle koulumme alumnin Jenni Sundqvistin aloitteesta. Jenni on tämän vuoden YK:n nuorisolähettiläs. Tapahtuman alussa saimme videotervehdyksen Lauri Markkaselta. Hän muistutti, miten urheilijakin voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti omilla teoillaan. Videotervehdys löytyy kirjoituksen lopusta.

Urheilunäkökulman sisällyttäminen reaaliaineisiin motivoi opiskelijoita. Kannustamme myös muita opettajia hakemaan urheilusta uutta näkökulmaa omaan oppiaineeseen ja tekemään yhteistyötä urheilijoiden ja urheiluvaikuttajien kanssa.

Mekin opimme paljon uutta sekä nuorista että urheilusta.

Rohkeasti kokeilemaan!

Laura Nyyssönen, yhteiskuntaopin lehtori ja Minna Streng, psykologian lehtori