Matkalla Huipulle -verkkolehti 2/2018

SEURAAVA ASKEL

Paikalleen jääminen tarkoittaa taantumista. Erityisen hyvin sanonta sopii huippu-urheiluun sen kaikilla tasoilla urheilijasta valmennusjärjestelmään. Viime kaudella hyvin toiminut valmennusorganisaatio saattaa olla ensi kaudella jo ajastaan jäljessä. Vaikka muutokset eivät ole itsetarkoitus, on toimintaa koko ajan tarkasteltava kriittisesti. Mukavuusalueelle vaipuva organisaatio alkaa helposti laiminlyödä pieniä yksityiskohtia, jotka ovat saattaneet aiemmin olla koko menestyskonseptin kulmakiviä.

Sama logiikka pätee myös organisaatioiden kykyyn tehdä muiden kanssa yhteistyötä. Sisäänpäin kääntynyt organisaatio alkaa helposti elää omaa erinomaisuuttaan, jossa kriittinen tarkastelu omaan toimintaan unohtuu. Menestyneen organisaation yksi tunnuspiirre on jatkuva pyrkimys yhteistyöhön ja oman osaamisen haastaminen ilman ylenpalttista itseruoskintaa. Tämä vaatii työyhteisöltä luottamuksellista yrittämisen ilmapiiriä, jossa onnistuminen ja epäonnistuminen ovat sallittuja. Itse asiassa ne ovat jopa suositeltavia tunnuspiirteitä. Yrittänyttä ei laiteta!

Lajeissa aktiivista kehittämistä

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa on käynnissä – it-slogania lainatakseni - positiivinen pöhinä. Useissa lajeissa on otettu uskaliaita askelia kohti tehokkaampaa valmennustoimintaa. Koripallon HBA –ohjelma on viitoittanut tietä monille lajeille - myös yksilöurheilussa. Tyttöjen jalkapallon HFA-ohjelma on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Samoin seurojen kanssa yhteistyöhön nojaava jääkiekko-ohjelma. Yksilölajien ohjelmista kannattaa mainita muun muassa suunnistuksen, yleisurheilun ja uinnin tehostamistoimet. Ja anteeksi niille lajeille, joita en maininnut. Monessa muussakin lajissa tapahtuu paljon!

Mikä on tulos, johon tähdätään?

Urheiluakatemiatoiminnan näkökulmasta tulosta pitää tarkastella laajalla skoopilla. Tietysti kisatulokset kertovat paljon. Tai joukkuelajeissa isoihin ammattilaisliigoihin siirtyvien pelaajien määrä. Yksi Urhean kehityskohteista on määritellä tarkemmin millä mittarein ja keinoin seuraamme urheilijoidemme kehittymistä. Erityisesti nuorten urheilijoiden kohdalla pelkät kisatulokset eivät riitä peilaamaan valmennusprosessin tehokkuutta.

Akatemiatoiminnan filosofian mukaisesti yksi tulos on myös kuinka urheilijat kykenevät kouluttautumaan urheilun ohessa. Lähtökohtaisesti tavoite on, että jokainen urheilija kykenisi omalla tahdillaan tekemään ainakin toisen asteen tutkinnon. Joillekin se voi tarkoittaa koulun penkille paluuta ammattilaisuran jälkeen. Suomalainen koulutusjärjestelmä on äärimmäisen joustava ja tarjoaa mielekkäitä koulutusmahdollisuuksia myös aikuisopiskelijoille.

Kolmas tärkeä tavoite urheiluakatemiatoiminnalle on urheilijan terveys. Haluamme, että urheilijat ovat niin fyysisesti kuin henkisesti hyvässä vireessä koko urheilijan polun matkan. Ja myös urheilu-uran jälkeen. Kaikkiaan tavoite on todella kova ja siksi olemme kiivaasti pohtimassa miten kykenisimme kehittämään terveydenhuollon järjestelmäämme entistä tehokkaammaksi.

Yhdessä on mahdollista menestyä

Kukaan ei tee tulosta yksin. Kaikkein vähiten Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. Siksi haluamme hengittää ulospäin ja tehdä urheilua yhdessä urheiluseurojen ja lajiliittojen, oppilaitosten, kaupunkien sekä valtakunnallisten urheilutoimijoiden kanssa. Lajien kautta meille avautuu myös mielenkiintoisia kansainvälisiä kumppaneita. Yritämme kovasti, että pystymme tuottamaan lisäarvoa kumppaneillemme niin, että yhteistyö Urhean kanssa koetaan kiinnostavana ja tuloksekkaana.

Askeleesta harppaan

Urhea on ottanut hyviä askeleita kohti kansainvälisesti kilpailukykyistä urheilukeskittymää. Varsinaisen harppauksen toimintaamme tuo vasta kuitenkin Urhea-kampus, joka on kuluneen talven aikana edennyt hienosti kohti rakennusvaihetta. Kampusratkaisun kautta pystymme tarjoamaan urheilijoille ja lajeille aivan uuden tason kehykset urheilun tekemiseen. Silloinkin tuloksen tekeminen vaatii vahvaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Ylpeyteen ei ole varaa eikä yksin pärjää. Sisäänpäin kääntynyt organisaatio näivettyy ja taantuu. Siksi Urhea haluaa olla avoin ja rakentaa oman tulevaisuutensa yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdessä.

Hyvää kesää!

Simo Tarvonen  
toiminnanjohtaja
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

 

 

 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.
Urhean urheilijoiden nimet julkaistaan Urhean kotisivuilla. Näin eri toimijatahot voivat todentaa urheilijan jäsenyyden Urheassa.