Matkalla Huipulle -verkkolehti 2/2017

Valmentaja kehittää urheilijaa kokonaisvaltaisesti, mutta
myös valmentajana kehittyminen on kokonaisvaltainen prosessi.

VALMENTAJAN VALTA, VOIMA JA VASTUU

Urheilija keskiössä. Aivan oikein. Urheilu on urheilijoiden. Usein tärkein tuki urheilijalle ja urheilijan uralle on valmentaja. Osaava, motivoitunut ja innostava valmentaja.

Koulumaailmasta oppia myös urheiluun

Suomalaista koulua on usein kehuttu yhdeksi maailman laadukkaimmista. Suomi-koulun laadukkuus kulminoituu opettajiin ja heidän tekemiseensä; lähtökohtaisesti kaikki opettajamme ovat korkeakoulutettuja, heillä on jatkuva virkaehtosopimuksen mukainen velvoite lisä kouluttautua ja lisäksi opettajien opetustyötä ohjataan yhdessä hyväksytyllä opetussuunnitelmalla. Kun tähän lisätään, että opettajan palkkaus, työehdot ja ammatillinen status ovat ihan kohtuullisella tasolla, ammatti myös houkuttelee ”hyviä tyyppejä” hoiviinsa.

Voisiko urheilussa päästä samaan? Tuohon suuntaan on kyllä suomalaisessa urheilussa määrätietoisesti askellettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikka vauhti vain ei aina tunnu riittävän kansainvälisessä kyydissä, voi kuitenkin perinteisen urheiluhokeman mukaisesti todeta että ”eteenpäin on menty”. Seuroihin on syntynyt iso ammattilaisvalmentajien joukko, Olympiakomitea tukee lähes sadan nuorten Olympiavalmentajan palkkausta, eri lajit ovat suunnitelleet entistä tarkemmin urheilijan polkunsa, urheiluyläkouluihin on rakennettu urheilijaksi kasvamisen oppisisällöt ja nyt Olympiakomitea on käynnistämässä Valmentajaohjelmaa parhaiden urheilijoidemme valmentajien tueksi. Tässä vain muutamia esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joilla valmentajia ja valmentajuutta on Suomessa viety eteenpäin. 

Valmentajan valta ja voima

Valmentajalla ja hänen toimillaan on suuri vaikutus urheilijoihin, urheiluyhteisöön ja laajemmin koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Valmentajan viestin voima on vahva. Huippuhiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen totesi eräässä puheenvuorossaan, kuinka merkittävää hänelle oli se, että valmentaja laittoi kaikkensa likoon ja teki jokaisen asian mahdollisimman hyvin. Valmentajan asenne ja teot olivat esimerkki myös Saariselle huipputekemisen vaatimustasosta.

Junioriurheilussa valmentajan esikuvallisuus korostuu. Teoillaan, asenteillaan, eleillään ja sanoillaan valmentajalla on huikea mahdollisuus vaikuttaa nuoriin urheilijoihin. Reilu peli, terveelliset elämäntavat sekä urheilun ja vastustajan kunnioitus ovat asioita, joista valmentaja kantaa vastuuta itse urheilutaitojen lisäksi. Valmennustyö on kokonaisvaltaista. Halutaan tai ei kyse on aina ihmisen valmentamisesta eikä vain yhden lajin taitojen koulimisesta. Niin junioriurheilussa kuin aikuisten huippu-urheilussa.

Valmentajana kehittyminen on kokonaisvaltainen prosessi

Aivan kuten urheilijoiden valmennus nähdään myös valmentajana kehittyminen kokonaisvaltaisesti. Suomen Olympiakomitean asiantuntijan Kirsti Hämäläisen johdolla on rakennettu suomalaisen valmennuksen malli, joka korostaa valmentajan kokonaisvaltaista kehittymistä. Itse urheilutaitojen lisäksi valmentajien kehittymisessä painotetaan vuorovaikutustaitoja, itsensä kehittämisen taitoja ja mikä tärkeää, myös itsestä huolehtimisen taitoja.

Valmentajan vastuullisessa ja vaativassa työssä ei aina toimi perinteinen työelämän tukiverkko. Siksi valmentajan kyky ja osaaminen omasta itsestä huolehtimiseen on erityisen tärkeää. Erilaisten ristipaineiden, epäsäännöllisten työaikojen ja tulospaineiden keskellä valmentajan tulee pitää kiinni henkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan. Ei kauhean helppoa, mutta välttämätöntä. Vain näin työssä voi toimia pitkäjänteisesti, johon laadukas urheilu pohjautuu. Urheilujärjestelmästämme tulisi löytyä vielä paljon enemmän tukea valmentajille, jotta he jaksavat työssään. Vain pitkäjänteisen ja kestävän valmentajuuden kautta syntyy parempaa urheilua ja tuloksia.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Matkalla Huipulle lehden lukioille!

Simo Tarvonen
johtaja
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

 

 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.
Urhean urheilijoiden nimet julkaistaan Urhean kotisivuilla. Näin eri toimijatahot voivat todentaa urheilijan jäsenyyden Urheassa.