Matkalla Huipulle -verkkolehti 1/2018

Suomalaiset ovat muodostelmaluistelussa maailman huipulla. Valmentajien osaaminen ja kova työ ovat menestyksen keskeisiä perustuksia.

PUUTTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA NUOREN URHEILIJAN POLULLA

Olemme huolissamme nuorten liikkumattomuudesta. Puhumme nuorten urheilijoiden liian heikoista valmiuksista kohdata aikuisiän huippu-urheilun haasteita. Pohdimme miten suomalaisten huippu-urheilijoiden valmennusprosesseista saataisiin kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Yhdessä on myös todettu, että resursseja on kaikilla tasoilla liian vähän.

Suomalaisen urheilijan polun eri vaiheiden puutteet on tiedostettu ja tunnistettu laajasti. Niin laajasti, että nämä puutteet myös hallitsevat meidän urheiluihmisten puhetta ja sitä kautta osin myös julkista keskustelua suomalaisesta urheilusta.

On toki tärkeää tunnistaa kehityskohteet ja asiat, joissa jäämme kansainvälisessä kilpailussa muiden jalkoihin. Mutta vähintään yhtä tärkeää on tunnistaa ja nostaa esiin asiat, joissa olemme vahvoja ja joiden avulla voimme auttaa suomalaisia urheilijoita kohti maailman kärkeä.

Valintavaihe ratkaisee paljon

Urheilijan polun valintavaiheeksi mielletään yleisesti ikävuodet 12 – 20 –vuotta. Noina ikävuosina nuoren urheilijan maailma mullistuu; kehossa tapahtuu suuria biologisia muutoksia, suhteet vanhempiin ja kavereihin muuttuvat, ajatukset urheiluharrastuksesta ja opiskelusta ovat vasta tarkentumassa, käsitys omista kyvyistä arveluttaa ja motivaatio eri asioihin saattaa vaihdella jopa päivittäin. Toisaalta huippu-urheilumenestyksen näkökulmasta ikävuodet ovat ratkaisevia. Jos urheilija haluaa kavuta urallaan kohti maailman huippua, pohjat ja perustat tulevalle aikuisuralle tulisi luoda pitkälti noina vuosina. Oikoa ei voida, vaan fyysiset, psyykkiset, tekniset ja taktiset pohjat on rakennettava suurella määrällä harjoitustunteja.

Valmentajilta, vanhemmilta ja urheilijan lähipiiriltä vaaditaan tässä kohtaa osaamista ja taktista silmää. Miten saada nuorelle urheilijalle tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työnteko huokuttelevaksi vaihtoehdoksi maailmassa, jossa kaikki tapahtuu yhä lyhenevällä syklillä. Vetoaminen kovaan työhön ja kärsimyksen kautta saatavaan palkintoon eivät enää puhuttele valtavirrassa eläviä nuoria. Tarvitaan muita motivoinnin keinoja. Tarvitaan unelmia, esikuvia, uskottavia arjen ratkaisuja sekä urheilijoista lähteviä toimintatapoja. Ja ennen kaikkea; tarvitaan nuorten osallistamista oman tulevaisuutensa rakentamiseen.

Ongelmien luetteleminen ei koukuta ketään. Ei urheilijoita, vanhempia, valmentajia eikä urheilun tukijoita. Nyt jos koskaan tarvitaan näkemyksellisyyttä ja mahdollisuuksien löytämistä. Suomalainen yhteiskunta tarjoaa edelleen isoja mahdollisuuksia eri alojen lahjakkuuksille. Näiden mahdollisuuksien äärelle urheilu pääsee tarjoamalla ideoita, ratkaisuja ja perusteluita, ei luettelemalla ongelmia ja puutteita.  

Valmentajilla on viesti

Suomessa rakennetaan parasta aikaa historiallista liikuntapoliittista selontekoa. Suomen Valmentajat ry ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry esittävät liikuntapoliittisessa selonteossa huomioitavan urheiluvalmentajien keskeinen rooli liikunnan ja urheilun organisoinnissa sekä urheilukulttuurin välittäjänä sukupolvelta toiselle. Asian edistämiseksi valmentajat esittävät konkreettisia toimenpiteitä, jotka liittyvät valmennustyön arvostuksen lisäämiseen, vapaaehtoisvalmennuksen erityisyyteen, ammattivalmentajuuteen sekä valmentajakoulutukseen.

Valmentajien viesti on tärkeä. Kaikissa urheilijan polun vaiheissa – lapsuudesta maailman huipulle – valmentajan rooli on supertärkeä. Keskeinen rooli tekee valmentajien osaamistarpeista laajan. Itse urheilusubstanssin lisäksi valmentajan on hallittava pedagogiikka sekä omattava erinomaiset vuorovaikutustaidot. Kuten koulutetut ja osaavat opettajat ovat tehneet suomalaisesta koulusta yhden maailman parhaista, voidaan valmentajien osaamisen ja arvostuksen lisäämisen kautta ottaa iso harppaus myös urheilussa. 

Käännetään puhe mahdollisuuksiin

Suomalaisessa urheilussa on puutteita ja mahdollisuuksia. Meidän valintamme on, kummasta haluamme puhua. Se mistä puhumme, on myös mielissämme. Keskitymmekö siis puutteisiin vai mahdollisuuksiin? Tämä pohdinta on hyvä tehdä kaikkien – myös minun.

Aurinkoista kevättä meille kaikille!

 

Simo Tarvonen
Urheiluakatemiaohjelman johtaja
Huippu-urheiluyksikkö 
Suomen Olympiakomitea

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.
Urhean urheilijoiden nimet julkaistaan Urhean kotisivuilla. Näin eri toimijatahot voivat todentaa urheilijan jäsenyyden Urheassa.