Urhean joulukirje

21.12.2018


Hyvät Urhea-verkoston toimijat,

Vuosi on päättymässä ja on aika kiittää yhteistyöstä sekä tuestasi yhteiselle toiminnallemme. Samalla on hyvä hetki siirtää katsetta tulevalle vuodelle.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta kasvaa hyvää vauhtia. Uusimman laskentamme mukaan toiminnassamme on mukana 4600 urheilijaa yläkouluikäisistä lapsista alkaen aina maan parhaisiin huippu-urheilijoihin saakka. Lajiliittoja kuuluu Urheaan 25 ja oppilaitoksia 60. Lisäksi Urheassa tärkeitä toimijoita ovat Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Helsingin urheilulääkäriasema, Puolustusvoimien urheilukoulu, Kisakallion urheiluopisto ja Urheiluopistosäätiö. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa pyörittävässä Urhea-säätiössä on 16 työntekijää, joista suurin osa on valmentajia.

Vuoden 2018 aikana olemme tehneet lujasti töitä muun muassa yläkoulutoiminnan ja urheilijoiden kaksoisurapalveluiden kehittämisessä. Myös urheilijoiden ja valmentajien asiantuntijapalvelut ovat vahvistuneet. Tukemme aivan kärkiurheilijoille ja heidän valmentajilleen on tehostunut. Tokion Olympialaiset ja Paralympialaiset 2020 ovat jo puolentoista vuoden kuluttua ja olemmekin vahvasti urheilijoiden, valmentajien ja lajien tukena heidän matkallaan kohti kisoja.

Urhea-kampus on valtava ponnistus, mutta samalla se luo upeita mahdollisuuksia niin Urhealle kuin koko suomalaiselle urheilulle. Kampuksen suunnittelu on pitkällä ja vahva uskomme on, että rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2019 aikana. Suuren urheiluhallin, urheilijoiden asuinkerrostalon ja Mäkelänrinteen lukion laajennuksen on määrä valmistua 2021.

Vuonna 2019 Urhean toiminnan yksi keskeisistä tavoitteista on synnyttää yhdessä Suomen Olympiakomitean ja keskeisten kumppanilajien kanssa pääkaupunkiseudulle kesä- ja jäälajien valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus. Tässä työssä keskeistä on kärkilajien ja –urheilijoiden valmennusprosessien edelleen vahvistaminen ja lajien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. Valmentajien työn tukeminen ja osaamisen vahvistaminen, urheilijoiden terveydenhuollon palveluiden kehittäminen ja urheilijoiden kaksoisurapalvelut tulevat olemaan keskeiset elementit tähdätessämme entistä kilpailukykyisempään toimintaan. Erinomainen yhteistyömme oppilaitosten kanssa yläkouluista yliopistoihin luo vahvan pohjan koko Urhea-toiminnalle.

Linkissä Sinulle tutustuvaksi vuoden 2017 vuosikirjamme. Työkenttämme on laaja eikä Urhea selviäisi työstään hetkeäkään yksin. Siksi haluamme kiittää erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme saaneet kanssanne tehdä. Urhea on syntynyt verkostona ja sellaisena haluamme sen myös säilyvän. Tulevaisuudessa entistä vahvempana, toimivampana ja tuloksekkaampana.

Rauhaisaa Joulun odotusta ja menestyksellistä vuotta 2019!

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian puolesta

Simo Tarvonen, toiminnajohtaja