Väestökysely: huippu-urheilun arvostus parantunut

5.12.2018


Huippu-urheilun arvostus on väestön keskuudessa parantunut ja kiinnostus suomalaista huippu-urheilua kohtaan on kasvanut kahden viime vuoden aikana. Tämä käy ilmi KIHUn ja Kantar TNS:n keväällä 2018 toteuttamasta kyselystä. Kyselyssä selvitettiin huippu-urheilun arvostusta ja vaikutusta yhteiskuntaan, väestön luottamusta Suomen Olympiakomiteaan, urheilun seuraamista sekä kansalaisten toiveita menestyslajeista. Kyselyyn vastasi yhteensä 1569 iältään 15-74-vuotiasta suomalaista.

Lue lisää Olympiakomitean sivuilta