Suomalaisten naisolympiaurheilijoiden kokemuksia kansainväliseen menestykseen vaikuttaneista tekijöistä

29.1.2018


Uimari Hanna-Maria Seppälä teki viime vuoden puolella mielenkiintoisen opinnäytetyön.

Hanna-Maria Seppälä (2017). Suomalaisten naisolympiaurheilijoiden kokemuksia kansainväliseen menestykseen vaikuttaneista tekijöistä. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, valmennus- ja testausopin Pro gradu –tutkielma, 81 s. Pro gradu -työn tavoitteena oli tutkia suomalaisten naishuippu-urheilijoiden kokemuksia yksilökesäolympialajeissa menestykseen liittyvissä tekijöissä. 

Kannattaa lukea!