Yläkoulutoiminta etenee pk-seudun kehyskunnissa

6.4.2017

Kehyskuntien seminaarissa tutustuttiin valtakunnallisiin toimintalinjauksiin
Kehyskuntien seminaarissa tutustuttiin valtakunnallisiin toimintalinjauksiin
Liikunnanopettajien koulutuksessa urheilupsykologi Tatja Holm puhui psyykkisten taitojen kehittämisestä liikuntatuntien aikana
Liikunnanopettajien koulutuksessa urheilupsykologi Tatja Holm puhui psyykkisten taitojen kehittämisestä liikuntatuntien aikana

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä arki

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ja Suomen Olympiakomitea kutsuivat yhdessä Helsingin seudun kehyskuntia yhteiseen tapaamiseen. Hyvinkään, Kauniaisen, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan sekä Vihdin ja Porvoon kunnista saapui innostunut joukko rehtoreita ja liikunnanopettajia Mäkelänrinteen lukioon.

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman tavoitteena on yhteistyössä seurojen, koulujen ja kotien kanssa mahdollistaa urheilusta innostuneille nuorille eheää päivää siten, että harrastaminen nivoutuisi mutkattomasti koulupäivän yhteyteen.Tapaamisessa tutustuttiin urheiluakatemiaohjelman kokonaisuuteen ja URHEA:n työhön, keskusteltiin kehyskuntien nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Iltapäivällä Urhea koulutti liikunnanopettajia yleisvalmennuksen oppisisältöihin.

Tasapainoisessa ja hyvässä arkipäivässä on mahdollista yhdistää koulunkäynti ja urheilu niin, että mahdollisimman monella nuorella innostus ja motivaatio pysyvät korkealla ja syntyy hyvät valmiudet urheilu-uralle sekä edellytykset 2. asteelle opintoihin.

Rehtori Matti Koivusalo kertoi siitä, kuinka Haagan peruskoulussa liikunta ja urheilu ovat tärkeä osa koulun toimintaa ja kulttuuria. Yläkoulussa nuoren urheilijan on mahdollista liikkua ja urheilla jopa 10 tuntia viikossa erilaisilla joustavilla ratkaisuilla. Liikuntatunnit ja valinnaiset liikuntatunnit ovat tärkeä osa urheilijaksi kasvamisen kokonaisuutta.

Pitkän linjan yläkoulutoiminnan kehittäjä ja URHEA-säätiön valtuuston puheenjohtaja Seppo Pitkänen korosti, että alkuvaiheessa kehittäminen on hyvä aloittaa pienin askelin. Pieni konkreettinen muutos riittää alussa. Useat nykyään toimivat liikunta- tai urheilupainotteiset yläkoulut ovat useiden vuosien kehittämistyön tulosta.

Osallistujien keskuudesta nousi loppupuheenvuoroissa useita konkreettisia ideoita, jolla toimintaa voidaan edistää omassa kotikunnassa. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia pyrkii tukemaan kehyskuntien yläkoulutyötä oman asiantuntemuksen avulla sekä mahdollistaa kehyskuntien liikunnanopettajien osallistumisen koulutuksiin.

Liitteet