Vantaa kehittää merkittävästi yläkouluikäisten koulun ja urheilun yhdistämistä

7.12.2015

Vantaan seurafoorumi järjestettiin 3.12. Peltolan koululla.
Vantaan seurafoorumi järjestettiin 3.12. Peltolan koululla.

Vantaan kaupunki ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ovat kehittäneet toimintamallin, joka parantaa nuorten urheilijoiden mahdollisuuksia yhdistää koulu ja tavoitteellinen urheilu entistä paremmin yläkouluiässä.

Vantaalla torstaina 3.12 järjestetyssä seurafoorumissa Vantaan kaupungin perusopetus, liikuntapalvelut ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia kertoivat urheiluseuroille uudesta mahdollisuudesta kehittää yläkouluikäisten nuorten koulunkäynnin ja urheilun yhdistämistä. Tavoitteellisesti ja motivoituneesti urheilua harrastavan vantaalaisen nuoren on mahdollista hakeutua Urhea-oppilaaksi kaikissa yläkouluissa. Haku tulee tapahtumaan kevään 2016 aikana ja toiminta käynnistyy lukuvuoden 2016-2017 alussa. Toiminta käynnistyy aluksi 7. ja 8. lk oppilailla. Syksystä 2017 mukaan tulevat myös 9. lk oppilaat.

Urhea-oppilaalle koulupäivän rakenne tulee mahdollistamaan yhden aamuharjoituksen ja yhden iltapäiväharjoituksen kouluviikon aikana vantaalaisten urheiluseurojen vetämänä. Aamu- ja iltapäiväharjoitukset toteutetaan koko kaupungin alueella samaan aikaan, jotta osallistuminen kaikkien koulujen oppilaille on mahdollista. Lisäksi Urhea-oppilaille tulee koululiikunnan lisäksi valinnainen monipuolisuusliikunnan Urhea-kurssi, jonka tavoitteena on tukea nuoren kasvua terveenä urheilijana. Urhea-kurssin opetuksesta vastaavat liikunnan opettajat.

Vantaan uusi toimintatapa on erittäin edistyksellinen ja mahdollistaa entistä paremman seura ja kouluyhteistyön koko kaupungin alueella. Urhea-kurssi on kirjattu kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan ja kaupunki tukee toimintaa mahdollistamalla liikuntapaikkojen käytön toimintaan. Toimintatavalla toivotaan parannusta nuorten urheilijoiden ajankäyttöön, jolla tuetaan nuorten urheilijoiden jaksamista ja kehittymistä niin koulunkäynnissä kuin urheilussa. Rakenne mahdollistaa mm. ikäluokkien harjoitusten toteuttamisen koulupäivän jälkeen, jolloin yksi arki-ilta on mahdollista jättää vapaaksi levolle, koulutehtäville ja muulle ajankäytölle.