Ville Peltonen kertoi ajatuksistaan Urhea-säätiön valtuuskunnan vuosikokouksessa

24.11.2015

Ville Peltonen esitteli HIFKin mallin urheilijan tukena
Ville Peltonen esitteli HIFKin mallin urheilijan tukena

Urhea-Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidetiin Helsingin jäähallissa. Ennen kokouksen avausta Ville Peltonen kertoi valmenuspäällikkönä ajatuksiaan urheilijan kasvun tukemisesta kokonaisvaltaisesti ja kertoi kuinka HIFK:ssä toimintaa toteutetaan. Ville painotti toimijoiden ymmärryksen kirkastamista kansainvälisen huippu-urheilun vaatimustasosta. Pääkaupunkiseudun jääkiekossa on nyt syksyn ajan toteutettu mallia, jossa seurojen vastuulla on urheilijan harjoittelu kokonaisvaltaisesti. Kokemukset toimintamallista ovat olleet hyviä. Ville painotti kaikkien osa-alueiden tärkeyttä ja kodin, koulun ja seuran yhteistä vastuuta nuorten urheilijoiden tukena.

Kokouksessa säätiön toiminnanjohtaja Simo Tarvonen esitteli valtuuskunnalle Urhean strategian2015-2020 sekä kärkihankkeet vuodelle 2016. Seppo Pitkänen valittiin jatkamaan valtuuskunnan puheenjohtajana. Tilaisuudessa käytiin runsaasti keskustelua toimintaympäristöjen edelleen kehittämisestä sekä urheilijoiden hyvän päivärytmin merkityksestä menestyksen taustalla.