Urheilun ehdolla tapahtuva koulutus!

6.11.2015


Tarjolla erittäin hyvä urheilun ehdoilla tapahtuva yo-pohjainen koulutus! Kannattaa harkita vaikka tavoite olisikin opiskella myöhemmin tiedekorkeakoulussa.

Helmi Liiketalousopiston ylioppilaspohjainen liiketalouden perustutkinto urheilijoille

Helmi Liiketalousopisto toteuttaa yhdessä Märskyn ja Urhean kanssa urheilijoille suunnatun ylioppilaspohjaisen liiketalouden perustustutkinnon (merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti, 180 osaamispistettä).

Koulutus käynnistyy varsinaisesti syksyllä 2016 (haku kevään 2016 yhteishaussa), mutta aloitamme pienellä ryhmällä jo tammikuussa 2016. Tähän pienryhmään on mahdollista vielä hakea ja päästä heti opintopolun alkuun.

Ylioppilaspohjaisen urheilulinjan punaisena lankana on, että urheilija pystyy jatkamaan valmentautumistaan urheiluoppilaitosympäristössä ja -rytmissä ja saa samalla liiketalouden opinnoista/tutkinnosta valmiuksia sekä ammattiurheilijan uralle että jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto toteutetaan joustavasti huippu-urheiluvalmentautumisen ehdoilla ja opiskelu kestää urheilijan tarpeista ja tilanteesta riippuen 1,5-2,5 vuotta. Osaamista hankitaan lähiopetuksen, oman urheilu-uran ja muun työssäoppimisen kautta. Lähiopetusta on noin kolmena päivinä viikossa (Märskyssä ja Helmessä Malmilla). Tutkinnon suorittamisen voi rakentaa urheilu-uran (tai oman seuran) kokonaisvaltaisen kehittämisen ympärille (markkinointiviestintä, yrittäjyys, myynnin tukipalvelut jne). Urheilun liiketoiminta ja urheilumarkkinointi ovat osa tutkintoa. Osana tutkinnon suorittamista on myös mahdollista käydä alan osa-aikatöissä.

Alustava suunnitelma suoritettavista tutkinnonosista, yhteensä 180 osaamispistettä (osp):

-asiakaspalvelu 30 osp , asiakkuuksien  hoito 30 osp ja myynnin tukipalvelut tai visuaalinen myyntityö 30 osp

-markkinointiviestintä 15 osp ja yrittäjyys 15osp

(tai mahdollisia myös: työhyvinvointi/kansainvälinen liiketoiminta/tuoteneuvonta/sähköinen kaupankäynti/tutkinnonosa ammattikorkeakouluopinnoista, kukin 15osp)

-yhteiset tutkinnonosat 47 osp ja vapaasti valittavat 10 osp hyväksiluetaan lukio-opinnoista eli käytännössä tutkinto on ylioppilaille 123 osp:n laajuinen

Lisätiedot ja ohjeet hakuun tammikuun pienryhmään:

 Tuuli Merikoski

Huippu-urheilukoulutuksen kehittämispäällikkö

0400 – 711 728

tuuli.merikoski@liiketalousopisto.fi

@TuuliMerikoski