Pikajuoksuvalmentaja Atte Pettinen piti Urhean UniSport-treenit

22.9.2015

Treenin jälkeen hyvissä tunnelmissa Aten ympärillä.
Treenin jälkeen hyvissä tunnelmissa Aten ympärillä.
Ei ollut sattumaa, mitä Aten selässä luki!
Ei ollut sattumaa, mitä Aten selässä luki!
Atte teetti selkeitä harjoitteilla ja sai nostettua urheilijoita päkiöille ja lantiota ylös.
Atte teetti selkeitä harjoitteilla ja sai nostettua urheilijoita päkiöille ja lantiota ylös.
ja sit mentiin!
ja sit mentiin!

Pikajuoksuvalmentaja Atte Pettinen piti hyvän nopeus- ja juoksutekniikka harjoituksen UniSportin tiloissa Otahallissa. Harjoituksen pääpaino oli monipuolisissa juoksutekniikka- ja koordinaatioharjoitteissa. Aten valmennus ja perustelut pohjaavat pitkään kokemukseen ja se näkyi selkeinä yksinkertaisina ohjeina joiden avulla urheilijat saivat korjattua omia tapojaan. Atte on Urheassa Nuorten Olympiavalmentajana valmentaen yleisurheilun lisäksi myös muita lajeja.

Atte pohjaa valmennuksensa mm. seuraaviin asioihin:

NOPEUS ON VOIMAA, JOTA TAITO HALLITSEE

Nopeuden lajit
Nopeus voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen, joita kutsutaan nopeuden lajeiksi. Joissakin lajeissa nopeus ilmenee kaikissa muodoissaan, kun taas joissakin nopeus ilmenee vain yhden tai muutaman nopeuden lajin muodossa. Jotta nopeuden harjoittaminen tuottaisi tulosta, on lajin vaatimat nopeuden lajit tunnistettava ja suunnattava nopeusharjoittelu niiden suuntaisesti.

Reaktionopeus
Reaktionopeus tarkoittaa kykyä reagoida ääni-, näkö tai tuntoärsykkeeseen mahdollisimman nopeasti. Ärsykettä seuraavan toiminnan mukaisesti reaktionopeudessa erotetaan yksinkertainen ja valikoiva reaktionopeus.

Räjähtävä nopeus
Räjähtävällä nopeudella tarkoitetaan kykyä tuottaa yksittäinen liike mahdollisimman nopeasti. Räjähtävä nopeus on ratkaisevasti riippuvainen nopeusvoimasta.

Liikenopeus
Liikenopeus tarkoittaa kykyä tuottaa tehoa eli tehdä jatkuva lajinomainen liikesarja suurimmalla mahdollisella etenemisnopeudella. Liikenopeus jaetaan absoluuttiseen ja suhteelliseen liikenopeuteen. Absoluuttisessa liikenopeudessa etenemisnopeus on hetkellisesti aina maksimissaan, kun taas suhteellisessa liikenopeudessa kyse on vauhdin jakamisesta niin, että lopputulos on paras mahdollinen.

Nopeustaitavuus
Nopeustaitavuudessa on kyse kyvystä yhdistää liikenopeus paljon taitoa vaativaan suoritukseen.

Tekniikka- eli koordinaatioharjoitteet ja niiden pääsiallinen vaikutuskohde
Juoksutekniikka- eli koordinaatioharjoittei­ta voidaan käyttää hyvin monella tavalla juoksuominaisuuksien parantamiseksi. ­ Niillä kehitetään juoksutekniikan lisäksi frek­venssinopeutta, lajivoimaa, sekä tekniikka­kestävyyttä. Koordinaatioharjoitteet eivät ole itsetarkoitus, vaan oikein käytettynä tehokas harjoitusmuoto eritoten pika- ja aitajuoksijoille, mutta sopii vallanmainiosti myös muillekin lajeille.