OKM:n työryhmän toimenpide-ehdotukset luovutettiin ministerille

20.3.2015

Seuraavaan hallitusohjelmaan ajatus joustavasta koulupäivästä ja toiminnallisuus osaksi koulun arkea ja muiden oppiaineiden kokonaisuutta, esittää opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Koulutilojen käyttöä tehostamalla ja välineistöä hyödyntämällä on koulupäivän välittömään läheisyyteen mahdollisuus luoda yhdenvertainen harrastusmahdollisuus kaikille.

Lue lisää OKM:n sivuilta

Lataa mietintö