Mahdollisuuksien urheiluyläkoulu seminaari 30.9.2014

2.10.2014

Arjariitta Heikkinen esittelemässä perusopetuslinjan kehitysajatuksia.
Arjariitta Heikkinen esittelemässä perusopetuslinjan kehitysajatuksia.

Urhean yläkouluosasto järjesti tiistaina 30.9.14 seminaarin Urheilumuseon tiloissa Helsingissä. Seminaaarin aiheena oli Urhea-verkoston edelleen kehittäminen ja kehittämistyöryhmän valitseminen rakentamaan opetusviraston kanssa yhdessä pohdittua yläastekokeilumahdollisuutta.

Seminaariin oli kutsuttu yläkouluverkoston liikuntapainotteiset koulut. Paikalla oli 10 koulun rehtoreita, apulaisrehtoreita, liikunnanopettajia, opettajavalmentajia ja opinto-ohjaajia. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski toi Huippu-urheiluyksikön terveiset ja samalla ilmaisi asian tärkeyden suomalaiselle tuleivaisuuden huippu-urheilulle. Helsingin opetusviraston perusopetuslinjan aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen kertoi viraston kehittämisajatukset aiheen tiimoilta. Osallistujat kokivat asian hyvänä ja erittäin tärkeänä. Seminaaarissa perustettiin työryhmä, joka kokoontuu ensimmäisen kerran marraskuun alussa suunnittelemaan kehittämistoimenpiteitä.