Valtion arviointia liikuntamäärärahojen käytöstä

20.12.2013

Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007-2011

Hallituskaudella (2007‒2011) Valtion liikuntatoimen resursointi kasvoi 100 miljoonasta 140 miljoonaan euroon. Tämä mahdollistui hallituksen päätettyä siirtää kirjastojen valtionosuuksien rahoitus veikkausvoittovaroista budjetin puolelle ja Veikkaus Oy:n samalla parantaessa tulostaan. Liikuntaneuvosto päätti toteuttaa arvioinnin määrärahojen kohdentumisesta ja vaikutuksista liikuntapolitiikalle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta.

Lue koko uutinen