Huipputestausyksikkö-hanke yhteistyön tiivistäjänä Jyväskylässä

10.1.2013

Jyväskylässä on käynnistynyt Huipputestausyksikön kehittämiseen tähtäävä projekti, joka on keskisuomalaisessa mittakaavassa merkittävä yhteistyön näyte. Projektin päätavoitteena on luoda yhteistoimintamalli ja huipputestausyksikkö, jossa edistetään monialaiseen osaamiseen (huippu-urheilu, liikunta, fysioterapia ja hyvinvointi) perustuvaa innovaatio- ja liiketoiminnan syntymistä. Yhteistyötahoina ovat Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian ja terveystieteiden laitokset sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Projektin keskeisenä tuloksena syntyvää huipputestausyksikköä hyödyntävät jatkossa ensisijaisesti toteuttajatahot ja siitä hyötyvät välillisesti urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiakkaat sekä ko. alojen yritykset omassa liiketoiminnassaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 176 539 €, johon on saatu tukea 693 978 € Länsi-Suomen EAKR-ohjelmasta. Hankkeen omarahoitusosuus on 32 %.

 

Merkittävä osuus projektissa on uuden teknologian hankinnalla. Hankittavista laitteista ja menetelmistä osa sijoittuu kiinteästi KIHUn yhteiskäytössä oleviin uusiin laboratoriotiloihin ja osa soveltuu kenttäkelpoiseen työhön. Hankintoihin kuuluu mm. suuri, rullasuksihiihdon mahdollistava,  juoksumatto, sykemittauslaitteita, reaaliaikaisen tekniikkapalautteen mahdollistava liikeanalyysijärjestelmä, voimalevyjä sekä urheilufysioterapian mittalaitteita.

 

Lisätietoja:

Ari Nummela, projektin vastuuhenkilö,

ari.nummela@kihu.fi, 040 543 9217esa.hynynen@kihu.fi, 040 560 4343olli.okkonen@kihu.fi, 040 805 4716juuso.sillanpaa@kihu.fi, 0400 989 455http://www.kihu.fi/huippulabra

Esa Hynynen, projektipäällikkö, urheilufysiologian asiantuntija,

Olli Okkonen, biomekaniikan asiantuntija,

Juuso Sillanpää, fysioterapian asiantuntija,

 

Projektin www-sivut:

 

 

***

KIHU johtaa ja koordinoi Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman toteutusta. Osaamisohjelma vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteutuksesta. Säätiöpohjaisena tutkimus- ja kehitysyksikkönä KIHU edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilun innovatiivisella, eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla.  -www.kihu.fi-