Yläkouluvalmennuksen ja lajiyhteistyön kehittäminen Urheassa

24.1.2011

Urheassa seurataan mielenkiinnolla Huippu-urheilun muutostyöryhmän työtä uuden toimintakulttuurin löytämiseksi suomalaiseen urheiluun. Uusi toimintakulttuuri voi tarkoittaa mm. eri toimijoiden yhteistyön tehostamista, yhteisten tavoitteiden asettamista ja toteuttamista. Urhea odottaa työltä hyvää tulosta ja haluaa tukea muutosryhmää.

Nuoresta iästään huolimatta Suomessa 2000-luvun alussa käynnistynyt urheiluakatemiatoiminta on saanut tunnustetun aseman osana suomalaista huippu-urheilujärjestelmää.

Suomen Olympiakomitea koordinoi urheiluakatemiatoimintaa ja sen kehittämistä. Kehittämisen suuntaviivat pohjaavat suuresti ”Urheiluakatemioiden valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan 2010 – 2013”.

Kehittämisohjelmassa on kymmenen tavoitekohtaa ja toimenpidesuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Otsikon kaksi kohtaa näistä kymmenestä on nostettu Urhean vuoden 2011 toimintasuunnitelman valmentautumisen kärkihankkeiden joukkoon. Yläkouluyhteistyö liittyy läheisesti lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa etsittävään yhteistyöhön. Taustalla on myös huoli lasten ja nuorten fyysis-motorisen harjoittelun riittämättömyydestä ja säännöllisesti toteutuvan liikunnan määrästä.

Urheassa seurataan mielenkiinnolla Huippu-urheilun muutostyöryhmän työtä uuden toimintakulttuurin löytämiseksi suomalaiseen urheiluun. Uusi toimintakulttuuri voi tarkoittaa mm. eri toimijoiden yhteistyön tehostamista, yhteisten tavoitteiden asettamista ja toteuttamista. Urhea odottaa työltä hyvää tulosta ja haluaa tukea muutosryhmää.

Yläkouluyhteistyön tarkoituksena on verkottaa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, Urhean alueen yläkouluja, seuroja ja lajiliittoja avuksi nuoren urheilijan polulle kohti aikuisiän huippu-urheilu-uraa ja siviiliuraa. Yhteistyön käynnistymistä auttamaan palkattiin lokakuusta 2010 avuksi Urhean puheenjohtaja Seppo Pitkänen. Sepon pitkän rehtorikokemuksen ja urheiluasiantuntemuksen uskotaan olevan hyvä tuki tavoitteisiin etenemisessä ja työn käynnistämisessä. Seppo tekee tiivistä yhteistyötä toiminnanjohtaja Simo Tarvosen ja huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlströmin kanssa.
 

Tällä hetkellä vaikuttavina tekijöinä tai keskeisinä toimenpiteinä nähdään mm. urheiluvalmennuksesta kiinnostuneiden yläkoulujen kartoittaminen ja rekrytoinnin käynnistyminen, sekä lajien oman kiinnostuksen selvittäminen ja herättäminen sekä tiedottaminen yläkouluvalmennuksen jo olevista tai tulevaisuuden mahdollisuuksista.

 
Tavoitteita ovat:
-       tuodaan entistä nuoremmille ohjattua harjoittelua ja kasvatusta – urheilijan polku (vrt. harjoittelun liian aikainen yksipuolistuminen sekä terveiden elämäntapojen puuttuminen)
-       kiinnitetään alle 15 -vuotiaiden lasten ja nuorten harjoittelun määrään ja laatuun huomiota; vähintään 2 urheilu/valmennuskertaa lisää viikossa
-       liikuntaan mukaan fyysisesti monipuolisesti kehittävää tekemistä sekä yleisvalmennusta, lajivalmennus mukaan viim. 8. luokalla
-       turvataan urheiluvalmennuksessa mukana olevien lasten ja nuorten opintomenestys; urheilu ja säännöllinen elämänrytmi tukevat oppimista ja opiskelua
-       tunnit ovat ohjattuja, liikunnan opettajat tai ulkopuoliset ammattitaitoiset henkilöt
-       toiminta on avoin kaikkien seurojen urheilijoille
-       edellyttää, että kyseessä on kilpaurheilusta innostunut nuori, mieluusti oma laji ja seuran jäsen
 
Tulevaisuudessa lisäksi
-       kehitetään erilaisia malleja, joilla voidaan toteuttaa urheiluvalmennusta yläkouluissa - yläkoulujen valmennusohjelma
-       sisällöt ovat mietittyjä - urheiluvalmennusta, jossa sisällä urheilijakasvatus
-       seurojen saaminen sitoutuneesti mukaan toimintaan
-       harjoitukset ovat ohjattuja, koulutettu valmentaja
-       urheiluun erikoistuneet yläkoulut ja -verkostot toimivat osana urheiluakatemioita.
 
Lajiyhteistyön tavoitteita ovat lisäksi:
-       seurojen tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen toimintaan
-       mahdollisuuksien ja resurssien kartoitusta
-       urheiluseurojen ja lajiliittojen ajatusten ja toiveiden kartoitusta
-       akatemian palveluiden vahvempi linkittäminen seurojen toimintaan
-       lajiliittojen roolin vahvistaminen akatemiassa
-       luodaan uusia yhteistyömalleja
 
Lisätietoa antavat
toiminnanjohtaja Simo Tarvonen, simo.tarvonen@marsky.fi
projektivastaavana Seppo Pitkänen, seppo.pitkanen@marsky.fi
huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström, juha.dahlstrom@edu.hel.fi
 

Tekstin printtiversioon tästä