Liikuntapalvelun sisäliikuntatilat avataan 20 -vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjatulle harjoittelulle

21.4.2021

Jakelu: liikuntapalvelun tilavarausasiakkaat

Liikuntapalvelun sisäliikuntatilat avataan 20 -vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjatulle harjoittelulle, jos tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen sulkemisesta ei ole tuolloin enää voimassa.


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 20.4.2021 päätöksen mukaisesti liikuntapalvelun sisäliikuntatilojen 20 -vuotiaiden ja tätä nuorempien harjoitteluvuorot jatkuvat ma 3.5. lähtien, jos tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen sulkemisesta ei ole tuolloin enää voimassa.

 

Vuorot jatkuvat seuroille talvikaudella 2020-2021 myönnetyillä alkuperäisillä vuoroilla.

Käytön aloittamisen edellytyksenä on, että seura on laatinut toiminnalle terveysturvallisuussuunnitelman ja toimittanut tämän kaupungille, kuva.hallintopalvelut(at)hel.fi. Suunnitelmassa mm. kuvataan, miten toiminnassa vältetään tai vähennetään kontakteja ja miten ryhmän koko on suhteutettu tilaan. Lomaketta ei tarvitse toimittaa kaupungille uudelleen, jos toimija on sen jo toimittanut eikä toiminnan terveysturvallisuuden järjestelyissä ole tapahtunut muutoksia ilmoitetusta. Terveysturvallisuussuunnitelman palauttamatta jättäminen voi johtaa vuorojen peruuttamiseen. Terveysturvallisuussuunnitelma löytyy: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/ 

Seurat itse vastaavat siitä, että vuoroilla on vain 20 -vuotiaita ja tätä nuorempia harrastajia.

Kaikki lasten ja nuorten toiminta on toteutettava ilman lähikontakteja ja toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita: 

-       Harrastusryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja osallistuminen perustuu ennakkoilmoittautumiseen. 

-       Tilat ovat avoinna vain varatuille vuoroille tulijoita varten. 

-       Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan kyseessä ollessa lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

-       Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli maskin käyttämiselle ei ole terveydellistä estettä. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

-       Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää vähintään kahden metrin turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.

-       Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. 

-       Sisätilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön. Ulkokenttien pukutilat ovat kiinni huhtikuun loppuun asti.

-       Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

 

Ulkotilat avautuivat ulkotilojen kesäkaudelle myönnetyille vuoroille harrastustoimintaan 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille 19.4. Avoinna harrastamiseen ovat nyt kaikki kentät, mukaan lukien tekonurmikentät, pesäpallokentät ja yleisurheilukentät. Luonnonnurmikentät avataan kuitenkin vasta, kun kentän nurmi on käyttöä kestävässä kunnossa.

Ulkoliikuntapaikoilla tulee huolehtia turvavälien säilymisestä. Paikalle saa tulla vain terveenä. Pukukopit ja huoltorakennukset (pois lukien WC:t) pidetään suljettuina.

 

Aikuisvuoroista tiedotetaan, kun asiasta on tehty päätös.

 

Ohjeita tarkennetaan jatkossa. Tarkennetut ohjeet löytyvät tämän linkin takaa.

Tarkistathan aina ensin, löytyykö vastaus kysymykseesi ‘kysymykset & vastaukset’ –osiosta, ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun.