Tiedote kaikille liikuntapalvelun tilavarausasikkaille 2.2.2021

4.2.2021


Hyvä yhteistyökumppanimme!

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa päättivät keskiviikkona 27.1.2021, että alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voi alkaa 1.2.2021 kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa erityisjärjestelyin ja tietyillä rajoituksilla. 

Toimintaa voivat toteuttaa helmikuusta lähtien liikuntaseurat, nuorisojärjestöt, muut yleishyödylliset yhdistykset, taiteen perusopetuksen toimijat, muut yhteisöt ja kaupunkien vapaa-ajan palvelut.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala järjesti verkossa liikuntaharrastustoiminnan käynnistämistä koskevan infotilaisuuden torstaina 28.2. Kutsu infoon lähetetiin yhteistyökumppaneille laajalla jakelulla, mutta koska tieto tilaisuudesta tuli lyhyellä varoitusajalla, se myös tallennettiin. Pääset katsomaan liikunnan tallenteen viestin lopussa olevasta linkistä.

Infossa tuli osallistujilta runsaasti aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin lupasimme palata vastausten kera. Kysymykset ja vastaukset –dokumentti löytyy ohesta. Aiheeseen liittyvää tietoa on myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Talvilomaa koskevista päätöksistä tiedotamme heti kun linjaukset asiasta on tehty.

Kaupungin tilojen käyttö edellyttää terveysturvallisuuskaavakkeen täyttämistä
Lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminnan aloittaminen kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa edellyttää terveysturvallisuuteen liittyvien viranomaisohjeiden noudattamista.

Noudatettavat ohjeet löytyvät tästä kaavakkeesta tulostettava versio / sähköisesti täytettävä versio. Kaavake tulee palauttaa täytettynä siinä mainittuun osoitteeseen (kuva.hallintopalvelut@hel.fi) ennen harrastustoiminnan aloittamista. Täytetty lomake – tai erilaisia toimintamuotoja koskevat useat täytetyt lomakkeet – ovat samalla yhdistyksen terveysturvallisuussuunnitelma.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa varmistaa, että harrastustoimintaa toteutetaan turvallisesti.  Jos terveysturvallisuuskaavakkeen ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus peruuttaa vuorot.  

Suomen malli
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (1,0) euroa lasten ja nuorten maksuttoman koulupäivän jälkeisen harrastamisen käynnistämistä varten.
Määrärahan käyttöä hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, joka hakee nyt yhteistyökumppaneita tämän ns. Suomen mallin toteuttamiseksi. Kumppaneiksi haetaan harrastustoimintaa järjestäviä seuroja, järjestöjä, yrityksiä ja toimijoita liikunnan, kulttuurin tai muun lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan saralta. Varsinainen kilpailutus, jonka perusteella Helsinki tekee hankinnat, avautui Hilma-julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä 18.1.2021. Lisätietoja Suomen mallista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sivuilla  ja Hilmassa.

Ystävällisin terveisin

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja
tarja.loikkanen@hel.fi


Linkki liikunnan harrastamista koskevan infotilaisuuden tallenteeseen