Liikuntaa ja urheilua ei saa unohtaa koulutuspoliittisessa selonteossa

27.1.2021


Koulutusjärjestelmän on tuettava nuoria urheilijoita yhdistämään tasapainoisesti opiskelu ja tavoitteellinen urheilu. Urheilijaksi kehittymisen ja ammattilaisuuteen kasvun tulee olla mahdollista valtion koulutusjärjestelmien tukemana.

Valtioneuvosto on valmistellut luonnoksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi. Selonteossa käsitellään koulutuksen nykytilaa sekä asetetaan tavoitetila ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Suomen Olympiakomitea on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoluonnoksesta. Lausunnossaan Olympiakomitea kiinnittää huomioita koulutusjärjestelmään liikunnan ja urheilun näkökulmista. Huolestuttavaa on, että liikuntaa ja urheilua ei huomioida selontekoluonnoksessa juurikaan.  

Lue lisää Olympiakomitean sivuilta tästä