Toimintaohjeet lajien harjoitteluun koronavirusepidemian aikana 1.6 alkaen

30.5.2020


Tällä ohjeella tuetaan urheilijoiden turvallista harjoittelua sekä valmentajien ja muiden asiantuntijoiden turvallista työskentelyä valmennustapahtumassa koronapandemian aikana. Ohjetta noudattamalla voidaan ehkäistä tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää. Ohje tulee voimaan 1.6.2020 ja se perustuu Suomen viranomaisten säädöksiin ja ohjeisiin (www.thl.fi).

Yksilön vastuu on tavoitteen toteutumisessa ensisijaista, koska tärkeimmät tartunnan leviämistä vähentävät keinot ovat huolellinen hygienia sekä lähikontaktien välttäminen sairastuneiden ja terveiden välillä. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita. Epidemian aikana tartuntojen jäljittäminen koronavirustestein on tärkeää. Nämä toimintaohjeet koskevat urheilijoiden lisäksi myös muita urheilun toimijoita, kuten valmentajia, asiantuntijoita ja huoltajia. Eri lajit voivat tarkentaa ohjetta oman lajin erityispiirteiden huomioimiseksi.

Ohjeet harjoituspaikoilla toimimiseen

Kaikissa harjoittelutiloissa noudatetaan seuraavia viranomaisohjeita:

  • Julkiseen tilaan ei saa tulla sairaana. Sairastumiseen viittaavia oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
  • Julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista ei suositella riskiryhmään kuuluville.
  • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Suositellaan pitämään etäisyyttä muihin henkilöihin vähintään 1–2 m.
  • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia. Yski ja aivasta nenäliinaan tai sen puutteessa kyynärtaipeeseen.
  • Liikuntapaikoilla on huolehdittu käsienpesumahdollisuuksista sekä kertakäyttöisten käsipapereiden ja käsihuuhteen saatavuudesta.
  • Liikuntapaikoilla pyritään ehkäisemään jonojen muodostumista saapumis- ja jakautumisjärjestelyiden avulla. Asiakkaiden tulee noudattaa henkilökunnan ohjeistuksia sekä tilakohtaisia opasteita.
  • Valmentajien tulee pitää kirjaa ketkä urheilijat, asiantuntijat ja muut henkilöt osallistuvat harjoituksiin. Suositeltavaa olisi luoda esim. Whatsapp –ryhmä harjoituksiin osallistuvien kesken. Näin tartuntatapauksen sattuessa taudin jäljittäminen on nopeampaa.
  • Jos harjoituksiin osallistuneella todetaan koronainfektioon sopivia oireita, tulee hänen hakeutua välittömästi koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin.

Valmentajien tulee käydä nämä ohjeet oman valmennusryhmänsä kanssa läpi ja valvoa niiden noudattamista.

Lisäksi suosittelemme tutustumaan Suomen Olympiakomitean ohjeistukseen osoitteessa https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheiluun-koronavirusepidemian-aikana/ jossa yksityiskohtaisesti ohjeistetaan niin viruksen leviämistä rajoittaviin toimenpiteisiin kuin suojautumiseen tartunnalta sekä annetaan toimintaohjeet urheilijalle, valmentajalle tai huoltajalle, jolla on todettu hengitystieinfektion oireita.

Liikuntapaikkojen henkilökunnalla on oikeus puuttua ohjeiden rikkomiseen. Ohjeiden laiminlyöntiä saattaa seurata vuorojen menetys ja harjoitteluoikeuden menetys. Ohjeita päivitetään tilanteen ja linjauksien muuttuessa.