Leppävaaran koulun urheiluyläkoulutoiminta on vakinaistettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätösellä 13.5.2020

14.5.2020Leppävaaran koululla on merkittävä rooli Urhean yläkouluverkostossa. Koulun laadukas yläkoulutoiminta on nyt vakinaistettu Suomen Olympiakomitean urheiluyläkoulukokeilusta saatujen hyvien kokemusten perusteella.

 

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 13.5.2020

5 Urheiluyläkoulutoiminnan vakiinnuttaminen Leppävaaran koulussa

Kolmivuotinen urheiluyläkoulukokeilu alkoi Leppävaaran koulussa 1.8.2017. Kuluvana lukuvuonna Leppävaaran koulussa toimii viisi urheiluluokkaa: 7. ja 8. luokilla kaksi luokkaa kummallakin (molemmilla vuosiluokilla 48 oppilasta) ja 9. luokalla yksi luokka (24 oppilasta). Oppilaat tulevat eri puolilta Espoota, noin 20 eri alakoulusta, sillä kyseessä on kaupunkitasoisesti järjestettävä palvelu.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1. Päätti vakinaistaa urheiluyläkoulutoiminnan Leppävaaraan koulussa 1.8.2020 alkaen.
2. Päätti, että kullakin vuosiluokalla 7, 8 ja 9 urheilijaksi kasvaminen -valinnaisuus voi ylittää ko. vuosiluokalle määritellyn enimmäistuntimäärän kahdella vuosiviikkotunnilla.
3. Päätti, että Leppävaaran koululle osoitetaan 1.8.2020 alkaen resurssi urheiluluokan opintojenohjaukseen ja oppimisen tukeen.
4. Päätti, että urheiluyläkoulutoiminta on osa Espoon kaupungin järjestämää painotettua opetusta ja oppilasvalinnassa etusijalla ovat espoolaiset hakijat.

 

Koko tiedotteen voit lukea alla olevasta linkistä

https://www.sttinfo.fi/tiedote/tiedote-opetus--ja-varhaiskasvatuslautakunnan-kokouksesta-1352020?publisherId=3385&releaseId=69881008