SIMO TARVONEN ON KUTSUTTU URHEA-SÄÄTIÖN TOIMITUSJOHTAJAKSI

29.4.2020


Simo Tarvonen on kutsuttu Urhea-säätiön toimitusjohtajaksi 1.5.2020 alkaen. Aiemmin Tarvonen on toiminut säätiön toiminnanjohtajana.

Urhea-säätiön pääasiallisina tehtävinä on järjestää Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta sekä toimia Urhea-halli Oy:n pääomistajana. Vuonna 2014 perustettu Urhea-säätiö on kasvanut vauhdilla kuten myös Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean toiminta. Urhean toiminnassa on nykyään mukana jo noin 5200 urheilijaa ja lähes 200 valmentajaa. Urhea-säätiössä työskentelee 25 työntekijää, jotka ovat pääsääntöisesti eri lajien valmentajia ja eri urheilualojen asiantuntijoita, kuten fysiikkavalmentajia ja fysioterapeutteja.

Merkittävä muutos säätiön toiminnassa oli Mäkelänrinteen Urhea-kampuksen rakennustöiden käynnistyminen kesällä 2019.

  • Laajentunut toiminta, suuri rakennushanke sekä konsernirakenne johtivat sääntömuutokseen, jossa johtajan rooli muutettiin toiminnanjohtajasta toimitusjohtajaksi. Sääntömuutoksella haluttiin virtaviivaistaa laajentuneen toiminnan johtamista ja selkeyttää vastuunjakoa, kommentoi Urhea-säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Ojajärvi.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta käynnistyi reilut 20 vuotta sitten, kun alueen oppilaitoksia ja urheilun lajiliittoja ryhdyttiin verkottamaan yhteistyöhön. Johtoajatuksena on koko ajan ollut tukea urheilevien opiskelijoiden kaksoisuraa sekä mahdollistaa heidän laadukkaan päivittäisvalmennuksensa toteutuminen.

Urheasta on kasvanut Suomen merkittävin huippu-urheilun keskittymä. Kesällä 2021 arviolta valmistuva Urhea-kampus takaa urheilijoille kansainvälisen tason valmennusolosuhteet. Pääkaupunkiseudun valmennuskeskuksesta on suomalaisessa urheilussa haaveiltu vuosikymmeniä.

  • Olen todella iloinen, että saan jatkaa Urhean kehittämistä nyt aivan uudelle tasolle. Osaavat ja innokkaat ihmiset ympärilläni ovat paras motivaattorini ja laadukkaan toiminnan tae. Koen, että Urhean toiminnalle on aitoa tarvetta, hehkuttaa alusta alkaen Urhean toiminnassa mukana ollut Simo Tarvonen.

Urhea-säätiön toimitusjohtajan töiden ohessa Tarvonen jatkaa Mäkelänrinteen lukion urheilusta vastaavana apulaisrehtorina.

Lisätietoja
Juha Ojajärvi, Urhea-säätiö puheenjohtaja          puh. 0400 939 269
Simo Tarvonen, Urhea-säätiö toimitusjohtaja       puh. 050 583 6513

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen asiantuntijapalvelujen saatavuutta. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

 Urhean yhteistyöverkostossa on mukana 25 urheilun lajiliittoa, 21 toisen asteen oppilaitosta ja korkeakoulua, 49 perusasteen koulua, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Kisakallion urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Puolustusvoimien Urheilukoulu, Helsingin urheilulääkäriasema, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen Paralympiakomitea.

 Urhea tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.urhea.fi, Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillään sekä verkkolehdessään Matkalle huipulle, jota voit lukea kotisivujemme kautta.