Valmennuksen kehittäminen

URHEAN VALMENTAJIEN YHTEISÖLLISYYS

Urhean verkostossa on valtava määrää valmennuksen osaamista ja kokemusta. Haluamme saada tämän menestystekijän mahdollisimman hyvään ja laajaan käyttöön muun muassa saattamalla eri lajien valmentajia yhteen

Yhteisenä tavoitteenamme on:

•        Arkitiedon jakaminen, toisilta oppiminen

•        Ammatillinen kehittyminen

•        Arvostus toisiamme kohtaan

Näistä syntyy yhteisöllisyyttä, työssä jaksamista, osaamisen kasvamista sekä entistä parempaa urheilua joka päivä. 

Urhean akatemiavalmentajia ovat mm. Nuorten Olympiavalmentajat ja Urhea-oppilaitoksissa toimivat valmentajat, joiden valmennus ainakin osin tapahtuu koulupäivän aikana(aamu- ja iltapäivävalmennus)

Lisäksi Urheassa on verkostovalmentajia, jotka ovat mm. urheilijoiden henkilökohtaisiet valmentajat ja joukkueen valmentajat.

Ota yhteyttä

Mika Saari

Valmennuspäällikkö

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia

gsm +358400 - 924 159

mika.saari@urhea.fi