Valmennuksen kehittäminen

URHEAN VALMENTAJIEN YHTEISÖLLISYYS

Urhean verkostossa on valtava määrää valmennuksen osaamista ja kokemusta. Haluamme saada tämän menestystekijän mahdollisimman hyvään ja laajaan käyttöön muun muassa saattamalla eri lajien valmentajia yhteen

Yhteisenä tavoitteenamme on:

•        Arkitiedon jakaminen, toisilta oppiminen

•        Ammatillinen kehittyminen

•        Arvostus toisiamme kohtaan

Näistä syntyy yhteisöllisyyttä, työssä jaksamista, osaamisen kasvamista sekä entistä parempaa urheilua joka päivä. 

Urhean akatemiavalmentajia ovat mm. Nuorten Olympiavalmentajat ja Urhea-oppilaitoksissa toimivat valmentajat, joiden valmennus ainakin osin tapahtuu koulupäivän aikana(aamu- ja iltapäivävalmennus)

Lisäksi Urheassa on verkostovalmentajia, jotka ovat mm. urheilijoiden henkilökohtaisiet valmentajat ja joukkueen valmentajat.

Ota yhteyttä

Mika Saari

Valmennuksen kehittäjä, valmentaja

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia

gsm +358400 - 924 159

mika.saari@urhea.fi

URHEAN VALMENTAJATAPAAMISET

 

Pidetyt tapaamiset:

- ti 28.3.2017     Vaatimustaso nuorten huipulle tähtäävässä harjoittelussa esimerkkinä Jääkiekko U-18

- ti 31.1.2017      Asiantuntijoiden hyödyntäminen lajisuorituskyvyn kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

- ma 14.11.2016 Aituri Oskari Mörön matka Lohjalta Rioon

- pe 5.8.2016     Äänenkäyttö ja esiintymistaito valmentamisessa

- to 19.5.2016     Rytmin ja tasapainon merkitys 

- to 21.4.2016     Martin Rooney

- ke 20.4.2016    Valmentajan työhyvinvointi

- la 19.3.2016      LTS valmentajapäivä

- ke 16.3.2016     Vammat Veks koulutus

- ke 10.2.2016     Huippu-Urheilun vaatimustaso

- ke 9.12.2015

- ke 11.11.2015

- ke 7.10.2015

- ke 9.9. 2015

- ke 13.5.2015

- ke 15.4.2015

- ke 11.3.2015

- ke 11.2.2015

- ke 14.1.2015

 

TIEDOTE VALMENTAJILLE

TrainingFocus on psyykkisen valmennuksen verkkoympäristö ja työkalupakki lajivalmentajien sekä urheilijoiden käyttöön. 

TrainingFocus-toimintamalli on akatemiavalmentajille suunnattu prosessinomainen ja ryhmämuotoinen koulutusjatkumo, jonka tavoitteena on valmentajien kehittyminen psyykkisen valmennuksen toteuttajina, erityisesti urheilijan psyykkisten taitojen systemaattisen kehittämisen suhteen. TrainingFocus-koulutuksessa pyritään monipuolisten työskentelytapojen kautta lisäämään myös lajienvälisen tietotaidon jakamista sekä valmentajien yhteisöllisyyttä. TrainingFocus-materiaalilla koulutettaessa oppiminen tapahtuu erityisesti valmentajan itsenäisessä materiaaliin tutustumisessa ja käyttämisessä johtaen jatkuvaan, urheilijoiden suoritusvalmiutta nostavaan, vuorovaikutusta lisäävään sekä ongelmia ennaltaehkäisevään psyykkiseen valmennukseen osana lajiharjoittelua.

Koulutuksen vetäjät ovat psyykkisen valmennuksen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Valmentajat valitaan ensimmäiselle koulutusvuodelle, jonka jälkeen valmentajat siirtyvät automaattisesti TrainingFocus-senioriryhmään. Pitkäntähtäimen tavoitteena on suomalaisen valmennuksen laadun ja kokonaisvaltaisuuden lisääminen, ja sitä kautta valmentajien ja urheilijoiden hyvinvointi. 

Lisätietoa asiantuntijapalvelut sivulta