Yleiskuvaus urheiluakatemioista

Tiedätkö mitä urheiluakatemia tarkoittaa?
Entä mikä on Olympiakomitean hyväksymä urheiluakatemia?Suomessa toimii tällä hetkellä 20 urheiluakatemiaa. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Tälle työlle on olemassa luonnollinen tilaus, koska huipulle tähtäävistä nuorista urheilijoista yli kolme neljännestä haluaa jatkaa korkea-asteen opintoihin, missä erityistä urheilijakoulutusjärjestelmää ei ole olemassa. Tulevaisuudessa toimintaa tullaan laajentamaan myös yläkouluikäisiin nuoriin.

Toinen akatemioiden toiminnan keskeinen tavoite on päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja siihen oleellisesti liittyvä ammattivalmentajien toimintaedellytysten parantaminen. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on tukipalveluiden verkottaminen urheilijoiden ja valmentajien ympärille. Jokainen akatemia on organisoitunut omalla tavallaan omista ja paikkakunnan lähtökohdista. Käytännön toiminta eroaakin kussakin akatemiassa hieman toisistaan.

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma koordinoi toimintaa valtakunnallisesti. Olympiakomitea vastaa valtakunnallisista linjauksista niin, että ne vastaavat huippu-urheilun vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Olympiakomitea järjestää urheiluakatemiatoimijoille yhteisiä foorumeita toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on jakaa hyviä ja toimivia käytänteitä ja edesauttaa sekä paikallisten että valtakunnallisten toimintamallien syntymistä.

Lisää tietoa Suomen Olympiakomitean kotisivuilla osoitteessa https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/