Urhean arvot

Urhean arvot pohjautuvat suomalaisen huippu-urheilun strategian arvoihin.

REHELLISYYS, LÄPINÄKYVYYS, AVOIMUUS
Urheiluakatemia toimii yhteiskunnan ja urheilun sääntöjä sekä eettisesti kestäviä periaatteita noudattaen. Nuoren urheilijan ohjaaminen ja harjoitusmenetelmien sekä valmennuksen kehittäminen tapahtuu huippu-urheilun jatkuvan kehityksen vaatimusten edellyttämällä tinkimättömyydellä ja yhteiskunnallisten normien ja pelisääntöjen puitteissa. Tärkeänä osana Urhean toimintaa on voimakas ja näkyvä antidopingtoiminta.

KANSAINVÄLISYYS
Urheiluakatemia kannustaa jäseniään kansainvälisyyteen niin urheilu- kuin koulutusurallakin. Kansainvälisen toiminnan kautta urheiluakatemia osallistuu aktiiviseen rauhantyöhön lisäämällä kansojen välistä kanssakäymistä, yhteistyötä ja suvaitsevuutta.

URHEILIJALÄHTÖISYYS
Urheiluakatemian avaintekijä ovat niin urheilussa kuin siviiliurallakin menestyneet urheilijat. Urhean tukijärjestelmien tavoitteena on luoda olosuhteita ja osaamista, joiden avulla urheilija voi parantaa suorituksiaan. Tukitoimenpiteiden ja -henkilöiden kehittämisessä ja koulutuksessa huomioidaan urheilijan koko elämänkaaren vaiheet, vaihtoehdot ja muutokset.

SUOMALAISUUS
Urheiluakatemian toiminta perustuu suomalaiseen perinteeseen, luovuutta ja osaamisen kehittämistä unohtamatta. Urheilijaa tukevia järjestelmiä ei tulevaisuudessakaan rakenneta vain taloudellisten intressien suunnassa.

VASTUUNTUNTOISUUS
Urheiluakatemia kunnioittaa urheilijan ja yhteiskunnan kokonaisetua. Valmennuksen riskit terveydelle tiedostetaan ja minimoidaan. Urheilijan sijoittuminen yhteiskuntaan aktiiviuran jälkeen on osa valmennusprosessia ja yksi sen tavoitteista. Urhea kantaa oman vastuunsa urheilun perusarvojen säilymisestä. Ympäristömme säilyminen ja kestävän kehityksen periaate ohjaavat Urhean päätöksentekoa.

YHTEISTYÖHAKUISUUS
Urheiluakatemian toiminnassa pyritään hyödyntämään eri tahojen paras kansallinen ja kansainvälinen osaaminen urheilullisen ja koulutuksellisen menestyksen saavuttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on löytää eri toimijoiden ydinosaaminen ja hyödyntää sitä edelleen yhdessä urheilijoiden kanssa. Lisäämällä valmentajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa yli lajirajojen rakennetaan ja vahvistetaan valmennuksen laatua. Oppilaitosten yhteistyön kautta pystytään tehokkaammin ratkaisemaan urheilijoiden opinnoissa eteen tulevat haasteet.