Kriteerit

Urheiluakatemian toiminta perustuu eri osapuolten väliseen yhteistyöhön. Nämä osapuolet ovat urheilijat, lajiliitot, oppilaitokset, kaupungit ja tukipalveluiden tarjoajat. Kriteereistä ja arvioinnista vastaa urheiluakatemian johtoryhmä. Kriteerit perustuvat Suomen Olypiakomitean Urheiluakatemiaohjelman linjauksiin. Eri tahojen toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

URHEILIJAT

- kansallisen tai kansainvälisen tason urheilija omassa ikäluokassaan
- urheilijalla on siviiliurasuunnitelma
- urheilija noudattaa urheiluakatemian arvoja ja toimintaperiaatteita
- Urhean toiminnanjohtaja ja huippu-urheilukoordinaattori sekä tarvittaessa työvaliokunta valitsevat ja vahvistavat urheilijoiden jäsenyydet

Tason 1 urheilijat
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat sekä vastaavan tasoiset ei-olympiaurheilijat

Tason 2 urheilijat
Lajiliittojen maajoukkuevalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat (nuorten ja aikuisten maajoukkueet)

Tason 3 urheilijat
Haastajatason urheilijat, esim. urheiluoppilaitoksissa olevat urheilijat

Tason 4 urheilijat

Verkoston yläkouluissa opiskelevat urheilijat

LAJILIITOT

- järjestävät urheilijoille harjoitteluolosuhteet ja valmennuksen
- sitoutuvat urheilijan siviiliuran tukemiseen
- järjestävät tarvittavat lajikohtaiset tukipalvelut urheilijan saataville
- sitoutuvat urheiluakatemian arvoihin ja toimintaperiaatteisiin

OPPILAITOKSET

- oppilaitosten johto sitoutuu urheiluakatemian tavoitteisiin
- nimeävät urheilun yhdyshenkilön ja urheilijoiden opinto-ohjauksesta vastaavan henkilön
- kertovat vuosittaisen panostuksensa urheiluakatemian toimintaan

KAUPUNGIT

- hyväksyvät Urhean arvot ja toimintaperiaatteet
- ovat mukana kehittämässä toimintaa
- tarjoavat tiloja ja vuoroja Urhean urheilijoille kohtuullisin kustannuksin

TUKIPALVELUITA TARJOAVAT TAHOT

- sitoutuvat urheiluakatemian arvoihin ja toimintaperiaatteisiin
- tarjoavat nopean palvelun Urhean urheilijalle
- tarjoavat palvelukohtaisen urheiluakatemiahinnoittelun