Mikä on Urhea

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean johtoajatus on "Parempi arki tuo paremman tuloksen".

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Urheaan kuului vuoden 2018 lopussa n. 4800 urheilijaa, joista

  • n. 100 on Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijaa
  • n. 900 aikuisten ja nuorten maajoukkueurheilijaa ja
  • n. 1500 haastajatason urheilijoita
  • n. 2300 yläkouluverkoston piirissä olevaa urheilijaoppilasta

Sopimuslajiliittoja on mukana 33.

Keskeisimmät verkostokumppanit ovat yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut. Mukana ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Tukipalveluista huolehtii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. 

 

Urheiluakatemioiden toimintaa johtaa

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma.

Urhean toimintaperiaatteet

Huipulle tähtäävälle tai jo huipulla olevalle urheilijalle siviiliuran luominen urheilun ohessa asettaa useita lisävaatimuksia. Aikaa vievä harjoittelu, kilpailu- ja leirimatkat sekä muiden urheilun liittyvien asioiden hoitaminen usein häiritsevät siviiliuran rakentamista. Urheilijat ovatkin erityisryhmä, jolla on omat erityishaasteensa ratkaistavanaan koulutus- ja työuraa rakennettaessa. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on perustettu auttamaan nuoria urheilijoita yhdistämään urheilu ja opiskelu. Samalla Urhea pyrkii takaamaan laadukkaan ja monipuolisen valmentautumisen eettisesti kestävällä pohjalla.

URHEAN TAVOITTEET

Urhealle on asetettu seuraavat tavoitteet;
- tukea urheilijan päivittäisharjoittelun suunnittelua ja toteutusta
- kehittää urheilijoiden opintomahdollisuuksia
- auttaa urheilijaa harjoittelun tukipalveluiden hyödyntämisessä