Hallinto ja talous

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian hallinto ja talous

Urheiluakatemia perustuu oppilaitosten, lajiliittojen, kaupunkien ja tukipalveluiden olemassa oleviin rakenteisiin ja toiminta tapahtuu näiden välille syntyneen verkoston puitteissa. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnan teksi on perustettu Urhea-säätiö sr.

Urhea-säätiö sr valtuuskunta koostuu lajiliittojen, toisen asteen oppilaitosten, korkean asteen oppilaitosten, kaupunkien (Hki, Espoo, Vantaa), urheilijoiden ja tukipalveluiden edustajista sekä asiantuntijajäsenestä. Säätiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä, jota valtuuskunta valitsee. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii kouluneuvos Seppo Pitkänen ja hallituksen puheenjohtajana Perho Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi

Lisäksi valtuuskunnan kokouksiin osallistuvat Urhean toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt. Toiminnanjohtaja toimii kokouksissa esittelijänä sekä sihteerinä.

OKM on osoittanut rahaa toiminnan koordinointiin ja asiantuntijapalveluihin. Verkostossa mukana olevat tahot vastaavat kukin osaltaan toiminnasta syntyvistä kuluista. Lajien harjoittelukeskukset ja muut valmennuskeskittymät toimivat osana Urheaa. Niillä on oma hallintonsa ja taloudenpitonsa, joiden rakenteesta päättää keskittymää hallinnoiva taho, tavallisimmin lajiliitto tai paikallinen seura.

Urheiluakatemiaa hallinnoi Urhea-säätiö.
Hallituksen sivut