Yrkesinstitutet Prakticum

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Sammanlagt uppgår antalet studerande till c. 1100. Skolans huvudenhet finns i Arabiasstranden i Helsingfors och en mindre enhet finns i Borgå.

Prakticum är sedan hösten 2014 medlem i Urhea . Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje enskild idrottare görs en plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras. Vi erbjuder 15 olika yrkesutbildningar där studietiden är 3 - 4 år. Du kan välja att studera i Borgå eller i Helsingfors. Ansökan till Idrottsprofileringen görs efter att man blivit antagen till en utbildning i Prakticum.

Idrottsgrenar: Alla
Ansökan: Via gemensamma ansökan
Boende: Möjlighet till studiebostad i Borgå
Vill du ha mer information, ta kontakt med

Björn Nylund
koordinator för idrottsprofileringen
0400 247 250
bjorn.nylund(a)prakticum.fi
http://prakticum.fi/