Studier, stöd för idrottare och ansökan

Studier

Kursutbudet är mångsidigt i Brändö gymnasium. Förutom de obligatoriska kurserna erbjuds också både fördjupade och tillämpade kurser i de flesta ämnen. Brändö gymnasium är det enda svenskspråkiga dagsgymnasiet som erbjuder spanska.


Stöd för idrottare

Brändö gymnasium erbjuder idrottare många olika former av stöd, bl.a.:
- individuell studiehandledning för idrottare
- kurser i träningslära
- har en elevvårdsgrupp som hjälper i studiesociala och hälsorelaterade ärenden


Ansökan

Till Brändö gymnasium söker du genom den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet (GEA). Närmare information om gemensam ansökan får du på www.studieval.fi