Storängens skola

Urheiluyhteistyötä Mattlidens skolan ja Lagstads skolan kanssa. Lisätietoja https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Undervisning/Urheaidrottsklass