Puistolan peruskoulu, liikuntalähikoulu

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian yhteistyötoiminta Puistolan peruskoulun liikuntalähikoulussa

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisen aktiivisesti harrastavan urheilijan opiskelun ja urheilun yhdistämisessä omassa lähikoulussa. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen.

Koulun toiminta-alueen seuroista yhteistyössä ovat mukana Puistolan Urheilijat (PuiU), EräViikingit, PuMa Volley ja Icehearts.

Urhea-luokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee Urhea-luokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta. Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on innokas suhtautuminen urheiluun sekä moitteeton koulumenestys. Valmennuksen ehtoihin oppilas sitoutuu allekirjoittamalla Urhean urheilijasopimuksen.

Seitsemännellä luokalla Urhea-oppilaalla on mahdollisuus osallistua kerran viikossa (2 h) koulupäivän yhteydessä järjestettävään valmennukseen oman koulun liikuntatiloissa. Valmennus on luonteeltaan yleisvalmennusta, joka soveltuu hyvin niin tytöille kuin pojille ja eri lajien edustajille. Pääpaino on urheilijan henkilökohtaisten fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä, kehonhuollollisessa harjoittelussa ja lajirajat ylittävän yhteistyön edistämisessä. 

Kahdeksannelta luokalta eteenpäin Urhea-oppilaalla on mahdollisuus osallistua oman lajinsa alueelliseen aamuvalmennukseen, joka järjestetään kerran viikossa (2h) yhteistyössä lähialueen muiden koulujen kanssa. Alueellisia harjoitusryhmiä on jalkapallossa, salibandyssa, koripallossa, lentopallossa, jääkiekossa ja voimistelussa. Muissa lajeissa valmennusyhteistyötä on soveltuvin osin mahdollista sopia oman koulun, muiden koulujen tai oman lajiliiton ja seuran kanssa.

Valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta vastaavat alueellisten yhteistyöseurojen tai lajiliittojen valmentajat yhteistyössä koulun opettajaedustajan kanssa.

Valmennuksen ja liikuntatuntien lisäksi oppilas voi valita lukujärjestykseensä erilaisia valinnaisliikunnan kursseja. 

 

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta

Puistolan peruskoulun rehtori Johanna Honkanen-Rihu 09 310 82521, johanna.honkanen-rihu@hel.fi

Koulun Urhea-yhteistyön koordinaattori Maija Salonen, maija.salonen@edu.hel.fi