Pohjois-Haagan yhteiskoulu, urheiluyläkoulu, liikuntapainotus

Perinteisesti suurimmat lajiryhmät ovat olleet koripallo, jalkapallo, jääkiekko, taitoluistelu, tennis ja yleisurheilu

Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheiluyläaste

www.phyk.fi

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on toiminut 27 vuotta urheilu- ja liikuntapainotteinen yläaste. Kiinnostus toimintaa kohtaan on ollut hyvin laajaa. Pyrkijöitä on ollut runsaasti eri puolilta pääkaupunkiseutua (viime vuodet n. 300 hakijaa). Urheilua ja valmentautumista voi luontevasti jatkaa samassa rakennuksessa toimivassa PHYK:n urheilulukiossa.

PHYK:ssa voit olla mukana painotetussa liikunnan opetuksessa joko liikuntalinjalla, liikunta-matematiikkalinjalla tai Olympiakomitean koordinoimalla urheiluyläkoulun urheiluluokalla.

Kouluun voidaan valita n. 60-80 urheilijaa vuosittain. Koulun liikuntatoiminta on järjestetty osin koulun omin voimin ja osin yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen kanssa. Koulun suurimmat lajiryhmät ovat jalkapallo, jääkiekko, koripallo, taitoluistelu, tennis, voimistelu ja yleisurheilu. Koulussa on kuitenkin hyvin monen muunkin lajin urheilijoita. Kaikkien lajien urheilijat voivat hakea kouluumme. Tässä ikävaiheessa kaikki eivät edes tiedä omaa päälajiaan – eikä tarvitse tietääkään.

Mitä tehdään?

Opiskelijalla on mahdollisuus urheilla ja valmentautua koulun yhteydessä 4-13 tuntia/viikossa.

Suurin tuntimäärä (10 tuntia valmennusta ja 2-3 tuntia pakollista liikuntaa) on koripallon PHYK HBA Cadets - ryhmällä, jota vetää mm. koripalloliiton nimeämät olympiavalmentajat. Tähän ohjelmaan voi pyrkiä ”asteittain” mukaan. Harjoittelumäärät lisääntyvät 7. luokalta ylemmille luokille siirryttäessä.

Koululla on erittäin aktiivista koulujenvälistä kilpailutoimintaa (myös kansainvälistä).

Eri lajeilla on sisällöllisesti erilaisia valmennussovellutuksia. Oleellista on monipuolisten urheilullisten ominaisuuksien kehittäminen.

Koulussa tehdään myös lajirajat ylittävää yhteistyötä ja tutustutaan uusiin oudompiin lajeihin, jossain tapauksissa voi valmentautua myös omaa harjoitusohjelmaa noudattaen. Valmennuksessa vuorottelevat monipuolisuusjaksot ja lajivalmennusjaksot.

Miksi PHYK on hyvä urheilu- ja liikuntakoulu?

PHYK:n vahvuuksia urheilukouluna ovat mm. sen erinomainen sijainti, hyvät liikuntapaikat sekä tasokkaat liikunnanopettajat ja valmentajat. Myös urheiluun ja opiskeluun kannustava ilmapiiri on merkityksellinen asia arjessa.

Pirkkolan urheilupuisto sijaitsee koulun tuntumassa ja on hyödynnettävissä kaikkine palveluineen. Pirkkolassa on mm. neljä palloilukenttää (myös tekonurmi), jäähalli (nykyinen halli puretaan ja uusi rakennetaan tilalle – väliaikana Kaarelan jäähalli toimii korvaavana tilana), palloiluhalli, uimahalli, yleisurheilukenttä, kuntosali, runsaasti hyvin hoidettuja lenkkipolkuja ja hiihtolatuja. Urheilupuisto liittyy saumattomasti Keskuspuistoon.

Talin urheilupuisto, Laajasuon urheilupuisto, Maunulan urheiluhallit, Paloheinän ja Malmin jäähalli, Ruskeasuon salibandykeskus sekä Oulunkylän ja Lassilan tekojäät ja muut suorituspaikat ovat nekin sopivan matkan päässä. Myös muita Helsingin seudun liikuntapaikkoja käytetään ahkerasti.

Koulun omassa rakennuksessa on kaksi liikuntasalia. 

Valmennus toteutetaan yhdessä koulun oman yläasteen ja urheilulukion, lajiliittojen ja seuravalmentajien toimesta. Koulun omat valmentajat on esitelty koulumme esitteessä ja koulumme kotisivuilla (www.phyk.fi).

Olympiakomitean koordinoima urheiluyläkoulun urheiluluokka PHYK:ssa

PHYK on mukana myös Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkouluhankkeessa.  

Yksi PHYK:n syksyllä aloittavista erikoisluokista tulee olemaan urheiluyläkoulun urheiluluokka. Tämän ohella jatkuu edelleen jo tutuksi tullut PHYK:n liikunta- ja matematiikkapainotteinen toiminta. Oppilas voi hakea valitsemassaan järjestyksessä joko perinteiselle liikunta- tai liikunta-matematiikkalinjalle tai urheiluyläkoulun urheiluluokalle. Jos esimerkiksi oppilas hakee ensisijaisesti urheiluluokalle ja ei tule valituksi, niin hän voi silti päästä liikunta- tai liikunta-matematiikkalinjalle.

Urheiluyläkoulun urheiluluokalla toimitaan Olympiakomitean kriteereiden ja ohjauksen mukaisesti. Liikunnan määrä koulupäivän aikana on normaalia liikuntapainotteista toimintaa hieman suurempi (jopa 10 tuntia/vko). Yhteistyö seurojen ja lajiliittojen kanssa korostuu. Oppilaat opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen” -oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympiakomitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuuluu paitsi moni puolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu peli, lepo/uni/palautuminen yms.).

PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. urheiluluokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Oleellista on tiedostaa, että näiden lajien urheilijoita voidaan valita myös perinteiselle liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle. Näin siis voit päästä kouluun sisään liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle, vaikka et mahtuisikaan urheiluyläkoulun urheiluluokalle. Urheiluyläkoulun urheiluluokan oppilas ei tänä vuonna voi ottaa urheilun rinnalle matematiikan painotusta. Myös muu valinnaisainetarjonta on hieman suppeampaa kuin muilla painotusluokilla.

Urheiluyläkoulujen urheiluluokasta on kerrottu tarkemmin olympiakomitean sivuilla ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla www.urhea.fi.

Hakeminen

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella. Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme.

PHYK noudattaa Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota on ryhdytty käyttämään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja. Soveltuvuuskoe on esitelty koulumme kotisivuilla ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/. Lisäksi sivuilta löytyy myös kokeen esittelyvideo.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikuntalinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle tai urheiluyläkoulun kokeiluluokalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Vuoden 2020 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunula liikuntahallilla 

keskiviikkona 22.1.2020 klo 8.15 – n. klo 16.00

Kokoontuminen Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5) klo 8.15. Koe päättyy n. klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun urheiluluokalle, niin osallistut myös lajiosaan, joka pidetään perjantaina 24.1.2020

Nämä eri lajiosien koepaikat ja tarkat suoritusajankohdat selviävät myöhemmin (kts. koulun kotisivut ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivut). Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan oppilaat urheiluyläkoulun urheiluluokalle.

Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle pääsemiseen vaikuttaa vain yleisen osan testimenestys. Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle voivat hakea minkä tahansa lajin harrastajat. Oppilas merkitsee hakulomakkeeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksensä.

Urheiluyläkoulujen urheiluluokalle hakiessaan oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman lajinsa. Jos laji ei ole mikään em. ”päälajeista” (kts. yllä), niin oppilas osallistuu ns. muiden lajien lajiosaan. Kyseinen koe on yleistä liikunnallisuutta mittaava jatkotesti varsinaisen yleisosan jatkoksi. Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan.

Soveltuvuuskokeen yleisessä osassa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen (myös sisäkengät), pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Monipuoliset kokeet ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Kaikissa lajeissa ei tarvitse olla mestari sisään päästäkseen. Liikunnassa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskokeen läpäisy ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Liikuntalinjan ja matematiikkalinjan voi siis myös yhdistää. Tällöin tulee osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin, jotka ovat samat kuin erikseen hakevillakin. Tämä yhdistelmälinja onkin osoittautunut erityisen suosituksi vaihtoehdoksi. Urheiluyläkoulun urheiluluokalla ei voi ensi vuonna yhdistää matematiikkaa mukaan.

Painotetun opetuksen soveltuvuuskokeisiin ilmoittautuminen vaihtelee jonkin verran kouluittain. Pohjois-Haagan yhteiskouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeelle pääset osoitteesta

phyk.fi/yläaste

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mitenkään mahdollista, voit ilmoittautua myös paperilomaketta käyttäen. Lomakkeen voit tilata koululta osoitteesta yahaku@phyk.fi tai soittamalla 09 4777 530.

Sähköinen ilmoittautuminen tulee tehdä tai paperiset lomakkeet tulee palauttaa Pohjois-Haagan yhteiskoululle keskiviikkoon 15.1.2020 mennessä.

Soveltuvuuskokeisiin ilmoittautumisesta on kerrottu vielä tarkemmin koulumme esitteessä ja koulumme kotisivuilla (www.phyk.fi). Esite on myös luettavissa koulun kotisivujen kautta tai sen voi myös tilata kotiin osoitteesta yahaku@phyk.fi. Hakuprosessista on kerrottu vielä tarkemmin koulumme kotisivuilla.

TERVETULOA HYVÄT KUUDESLUOKKALLAISET SEKÄ VANHEMMAT TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOULULLEMME TORSTAINA 9.1.2020 KLO 18.00 (KAHVIT 17.30)!

 

Tiedustelut

Rehtori Tuomas Raja (tuomas.raja@phyk.fi  puh. 040 7252 098)

Urheilun apulaisrehtori Lea Hakala (lea.hakala@phyk.fi  puh. 050 5150 035)

tai yahaku@phyk.fi

Tutustu myös koulun kotisivuihin www.phyk.fi