Pohjois-Haagan yhteiskoulu, urheiluyläkoulu, liikuntapainotus

Perinteisesti suurimmat lajiryhmät ovat olleet koripallo, jalkapallo, jääkiekko, taitoluistelu, tennis ja yleisurheilu

Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheiluyläaste

 

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on toiminut 26 vuotta urheilu- ja liikuntapainotteinen yläaste. Kiinnostus toimintaa kohtaan on ollut hyvin laajaa. Pyrkijöitä on ollut runsaasti eri puolilta pääkaupunkiseutua (viime vuodet n. 300 hakijaa). Urheilua ja valmentautumista voi luontevasti jatkaa samassa rakennuksessa toimivassa PHYK:n urheilulukiossa.

PHYK:ssa voit olla mukana painotetussa liikunnan opetuksessa joko liikuntalinjalla, liikunta-matematiikkalinjalla tai uudella Olympiakomitean koordinoimalla urheiluyläkoulun kokeiluluokalla.

Kouluun voidaan valita n. 60-80 urheilijaa vuosittain. Koulun liikuntatoiminta on järjestetty osin koulun omin voimin ja osin yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen kanssa. Koulun suurimmat lajiryhmät ovat jalkapallo, jääkiekko, koripallo, taitoluistelu, tennis, voimistelu ja yleisurheilu. Koulussa on kuitenkin hyvin monen muunkin lajin urheilijoita. Kaikkien lajien urheilijat voivat hakea kouluumme. Tässä ikävaiheessa kaikki eivät edes tiedä omaa päälajiaan – eikä tarvitse tietääkään.

Mitä tehdään?

Opiskelijalla on mahdollisuus urheilla ja valmentautua koulun yhteydessä 4-13 tuntia/viikossa.

Suurin tuntimäärä (10 tuntia valmennusta ja 2-3 tuntia pakollista liikuntaa) on koripallon PHYK HBA Cadets - ryhmällä, jota vetää mm. koripalloliiton nimeämät olympiavalmentajat. Tähän ohjelmaan voi pyrkiä ”asteittain” mukaan. Harjoittelumäärät lisääntyvät 7. luokalta ylemmille luokille siirryttäessä.

Koululla on erittäin aktiivista koulujenvälistä kilpailutoimintaa (myös kansainvälistä).

Eri lajeilla on sisällöllisesti erilaisia valmennussovellutuksia. Oleellista on monipuolisten urheilullisten ominaisuuksien kehittäminen.

Koulussa tehdään myös lajirajat ylittävää yhteistyötä ja tutustutaan uusiin oudompiin lajeihin, jossain tapauksissa voi valmentautua myös omaa harjoitusohjelmaa noudattaen. Valmennuksessa vuorottelevat monipuolisuusjaksot ja lajivalmennusjaksot.

Miksi PHYK on hyvä urheilu- ja liikuntakoulu?

PHYK:n vahvuuksia urheilukouluna ovat mm. sen erinomainen sijainti, hyvät liikuntapaikat sekä tasokkaat liikunnanopettajat ja valmentajat. Myös urheiluun ja opiskeluun kannustava ilmapiiri on merkityksellinen asia arjessa.

Pirkkolan urheilupuisto sijaitsee koulun tuntumassa ja on hyödynnettävissä kaikkine palveluineen. Pirkkolassa on mm. neljä palloilukenttää (myös tekonurmi), jäähalli (nykyinen halli puretaan ja uusi rakennetaan tilalle – väliaikana Kaarelan jäähalli toimii korvaavana tilana), palloiluhalli, uimahalli, yleisurheilukenttä, kuntosali, runsaasti hyvin hoidettuja lenkkipolkuja ja hiihtolatuja. Urheilupuisto liittyy saumattomasti Keskuspuistoon.

Talin urheilupuisto, Laajasuon urheilupuisto, Maunulan urheiluhallit, Paloheinän ja Malmin jäähalli, Ruskeasuon salibandykeskus sekä Oulunkylän ja Lassilan tekojäät ja muut suorituspaikat ovat nekin sopivan matkan päässä. Myös muita Helsingin seudun liikuntapaikkoja käytetään ahkerasti.

Koulun omassa rakennuksessa on kaksi liikuntasalia. 

Valmennus toteutetaan yhdessä koulun oman yläasteen ja urheilulukion, lajiliittojen ja seuravalmentajien toimesta. Koulun omat valmentajat on esitelty koulumme esitteessä ja koulumme kotisivuilla (www.phyk.fi).

Olympiakomitean koordinoima urheiluyläkoulun kokeiluluokka PHYK:ssa

PHYK on mukana myös Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkoulujen kokeiluhankkeessa.  

Yksi PHYK:n syksyllä aloittavista erikoisluokista tulee olemaan kyseinen kokeiluluokka. Kokeilu ei siis suinkaan lopeta jo tutuksi tullutta PHYK:n liikunta- ja matematiikkapainotteista toimintaa. Oppilas voi hakea valitsemassaan järjestyksessä joko tälle uudelle kokeiluluokalle tai perinteiselle liikunta- tai liikunta-matematiikkalinjalle. Jos esimerkiksi oppilas hakee ensisijaisesti kokeiluluokalle ja ei tule valituksi, niin hän voi silti päästä liikunta- tai liikunta-matematiikkalinjalle.

Tuossa kokeilussa liikunnan määrä koulupäivän aikana on normaalia liikuntapainotteista toimintaa suurempi (tavoite 10 t/vko). Kokeilu toteutetaan yhteistyössä seurojen ja lajiliittojen kanssa. Kokeilussa oppilaat opiskelevat myös uutta oppikokonaisuutta ”urheilijaksi kasvaminen”. Se sisältää paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä sisältöjä (ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, lepo/uni/palautuminen yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaalinen opetustyö ja osittainen etäopetus korostuvat.

PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. luokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Oleellista on tiedostaa, että näiden lajien urheilijoita otetaan myös perinteiselle liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle. Näin siis voit päästä kouluun sisään liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle, vaikka et mahtuisikaan uudelle kokeiluluokalle. Kokeiluluokan oppilas ei tänä vuonna voi ottaa urheilun rinnalle matematiikan painotusta. Myös muu valinnaisainetarjonta on hieman suppeampaa kuin muilla painotusluokilla.

Uudesta urheiluyläkoulujen kokeiluluokasta on kerrottu tarkemmin olympiakomitean sivuilla ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla www.urhea.fi.

Hakeminen

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella. Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme.

PHYK on siirtynyt noudattamaan uutta yhteistä Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota on ryhdytty käyttämään monissa Suomen urheiluyläkouluissa. Se poikkeaa verraten paljon PHYK:n aikaisempien vuosien kokeesta.

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/ ja se löytyy myös PHYK:n kotisivuilta. Lisäksi sivuilta löytyy myös kokeen esittelyvideo.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikuntalinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle tai urheiluyläkoulun kokeiluluokalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Vuoden 2019 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunula liikuntahallilla 

keskiviikkona 23.1.2019   klo 8.30 – 16.30

Kokoontuminen Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5) klo 8.15. Koe päättyy n. klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun kokeiluluokalle, niin osallistut myös lajiosaan, joka pidetään

perjantaina 25.1.2019

Nämä eri lajiosien koepaikat ja tarkat suoritusajankohdat selviävät myöhemmin (kts. koulun kotisivut ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivut).  PHYK:ssa kokeiluluokka ensi vuonna jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan oppilaat kokeiluluokalle.

Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle vaikuttaa vain yleisen osan testimenestys. Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle voivat hakea minkä tahansa lajin harrastajat. Oppilas merkitsee hakulomakkeeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksensä. Urheiluyläkoulujen kokeiluluokalle hakiessaan oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman lajinsa. Jos laji ei ole mikään em. ”päälajeista”, niin oppilas osallistuu ns. muiden lajien lajiosaan. Kyseinen koe on yleistä liikunnallisuutta mittaava jatkotesti varsinaisen yleisosan jatkoksi. Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Tämä osio ei kuitenkaan vaikuta pisteytykseen.

Soveltuvuuskokeen yleisessä osassa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen (myös sisäkengät), pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Monipuoliset kokeet ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Kaikissa lajeissa ei tarvitse olla mestari sisään päästäkseen. Liikunnassa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskokeen läpäisy ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Liikuntalinjan ja matematiikkalinjan voi siis myös yhdistää. Tällöin tulee osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin, jotka ovat samat kuin erikseen hakevillakin. Tämä yhdistelmälinja onkin osoittautunut erityisen suosituksi vaihtoehdoksi. Urheiluyläkoulun kokeiluluokalla ei voi ensi vuonna yhdistää matematiikkaa mukaan.

Soveltuvuuskokeisiin ilmoittautumisesta on kerrottu tarkasti koulumme esitteessä (ilmestyy marraskuun aikana) ja koulumme kotisivuilla (www.phyk.fi). Esite on myös luettavissa koulun kotisivujen kautta tai sen voi myös tilata kotiin osoitteesta yahaku@phyk.fi. Hakuprosessista on kerrottu tarkemmin koulumme kotisivuilla.

TERVETULOA HYVÄT KUUDESLUOKKALLAISET SEKÄ VANHEMMAT TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOULULLEMME KESKIVIIKKONA 9.1.2019 KLO 18.00 (KAHVIT 17.30)!

 

Tiedustelut

Rehtori Tuomas Raja (tuomas.raja@phyk.fi  puh. 040 7252 098)

Urheilun apulaisrehtori Lea Hakala (lea.hakala@phyk.fi  puh. 050 5150 035)

tai yahaku@phyk.fi

Tutustu myös koulun kotisivuihin www.phyk.fi