Käpylän peruskoulu

Käpylän peruskoulu

 

Käpylän peruskoulu sijaitsee Puu-Käpylän kyljessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteystä. Käpylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 900. Koulussamme on vieraskielistä suomi-espanja -opetusta sekä varhennettua espanjan ja englannin kielen opetusta, luonto- ja tiedeopetusta, koulukasvitarha ja alueellisia erityisen tuen pienryhmiä.

Urheiluakatemian yläkouluyhteistyö tarjoaa aktiivisesti urheileville ja huipulle tähtääville oppilaille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Yhteistyö on mahdollisuus eri lajien urheilijoille, joilla on hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet määrätietoiseen opiskeluun ja valmennukseen.

Valinta urheiluvalmennukseen tapahtuu kuudennen vuosiluokan keväällä oppilaspaikan varmistuttua Käpylän peruskouluun. Etusija haettaessa on koulun oman oppilaaksiottoalueen oppilailla. Jos koulussa on tilaa, voidaan urheiluvalmennukseen ottaa oppilaita oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Haku tapahtuu lomakkeella (ei soveltuvuuskoetta / liikuntaluokkaa)
 

Käpylän peruskoulussa urheiluvalmennukseen valituilla oppilailla viikkotuntimäärä liikunnassa ja urheilussa on seuraava:

  • 7.lk: opetussuunnitelman mukaiset liikuntatunnit 2h / vko
  • 8. - 9.lk: opetussuunnitelman mukaiset liikuntatunnit 2h / vko, sekä laji-/seuravalmennus teemakurssien puitteissa 2 - 4h / vko
  • keskiviikkoisin koulu loppuu kaikilla oppilailla viimeistää klo 14:30, jolloin on mahdollisuus osallistua oman seuran iltapäiväharjoitteluun tai Urhean-koordinoimaan fysiikkaharjoitukseen.

Näiden lisäksi 7., 8. ja 9. luokkalaisten urheiluvalmennusoppilaiden työjärjestystä voidaan muokata laji-, seura tai lajiliittovalmennusta varten. 

Käpylän peruskouluun urheiluvalmennukseen valitut oppilaat ovat edustaneet yksilö- sekä joukkueurheilulajeja.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: