Käpylän peruskoulu

Käpylän peruskoulu

 

Käpylän peruskoulu sijaitsee Puu-Käpylän kyljessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteystä. Käpylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.–10. luokat. Oppilaita koulussa on noin 800. Koulussamme on vieraskielistä ja varhennettua espanjan opetusta, luonto- ja tiedepainotusopetusta, koulukasvitarha ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokat.

Urheiluakatemian yläkouluyhteistyö tarjoaa aktiivisesti urheileville ja huipulle tähtääville oppilaille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Yhteistyö on mahdollisuus eri lajien urheilijoille, joilla on hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet määrätietoiseen opiskeluun ja valmennukseen.

Valinta urheiluvalmennukseen tapahtuu kuudennen vuosiluokan keväällä oppilaspaikan varmistuttua Käpylän peruskouluun. Etusija haettaessa on koulun oman oppilaaksiottoalueen oppilailla. Mahdollisuuksien mukaan voidaan urheiluvalmennukseen ottaa oppilaita oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Haku tapahtuu lomakkeella (ei soveltuvuuskoetta / liikuntaluokkaa)
 

Käpylän peruskoulussa urheiluvalmennukseen valituilla oppilailla viikkotuntimäärä liikunnassa ja urheilussa on seuraava:

·         7.lk: opetussuunnitelman mukaiset liikuntatunnit 2h / vko sekä urheilun yleis- ja taitovalmennus 2h / vko

·         8. - 9.lk: opetussuunnitelman mukaiset liikuntatunnit 2h / vko, urheilun yleis- ja taitovalmennus 2h / vko sekä laji-/seuravalmennus teemakurssien puitteissa 2 - 4h / vko

Urheilun yleis- ja taitovalmennuksessa valitut oppilaat toimivat omissa ryhmissään valmentajan ohjauksessa. Valmennustunnit on järjestetty aamuisin (ma ja to) klo 8 – 9 välisenä aikana.

Yleis- ja taitovalmennuksen lisäksi 8. ja 9. luokkalaisten urheiluvalmennusoppilaiden laji-, seura tai lajiliittovalmennus on järjestetty oppilaan teemakurssien aikataulun mukaisesti tiistaisin klo 8 - 10 ja perjantaisin klo 13.30 – 15 välisenä aikana.

Käpylän peruskouluun urheiluvalmennukseen valitut oppilaat ovat edustaneet yksilö- sekä joukkueurheilulajeja.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

·         www.kapyla.edu.hel.fi

·         jukka.tolvanen@hel.fi / p. 09-310 82080