Botby grundskola

Botby grundskola

På Botby grundskola erbjuds eleverna från årkurs 8 en möjlighet att kombinera skolan med sin egen idrott. För att få denna möjlighet behöver eleven inför årskurs 8 välja tillvalet idrottsprofil.  Förutom egna träningar omfattar detta också ett bredare perspektiv på idrotten. Ett perspektiv som sträcker sig utanför den egna träningen. Det innebär att vi jobbar med bland annat ledarskap, styrketräning, andra idrotter, värderingar, doping, puls och lite annat som berör idrotten.

Vi sammarbetar i första hand med  Puistopolun peruskoulu.

Kontaktperson:

Jonas Tufvesson

jonas.tufvesson@edu.hel.fi