Toiminnasta pois jääminen ja mukaan tuleminen kesken lukukauden

Toiminnasta pois jääminen tai mukaan tuleminen kesken lukukauden 

 

Toiminnasta pois jääminen kokonaan tai osittain tapahtuu ilmoittamalla siitä Urheaan. Jos oppilas jää kokonaan pois Urhea-toiminnasta kesken yläkoulun, tulee hänen selvittää koulun kanssa valinnaisaineet uudelleen. 

 

Jos nuori ei sitoudu harjoitteluun, ei hoida koulun velvoitteita sovitusti tai käyttäytyy muuten urheilijasopimuksen vastaisesti, keskustellaan sopimuksen purkamisesta nuoren ja huoltajan kanssa. 

 

Toiminnasta yläkouluissa informoidaan vantaalaisia 6. luokkalaisia nuoria ja huoltajia ja infotilaisuus huoltajille pidetään tammikuun alkupuolella. Varsinainen hakuaika on tammikuun aikana ja siitä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta. 

 

Urhea-toimintaan on mahdollista päästä mukaan myös joustavasti koko yläkoulun ajan. Tällöin osallistumisessa toimintaan saattaa olla tiettyjä rajoitteita. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset jo luokilla 7-9 olevien oppilaiden osalta tehdään suoraan ottamalla yhteys Urheaan. 

 

Takaisin Vantaan Urhea-yläkoulutoiminnan etusivulle