Vantaan yläkoulut

Urhea-toiminta Vantaalla 2018-2019

 

ILMOITTAUTUMINEN URHEA HARJOITUKSIIN (ilmoittautuminen on auki koko ajan. Jos vaihdat harjoitusryhmää, muista perua toinen samaan aikaan tapahtuva harjoitus)

9. luokan Urhea-oppilaille on mahdollisuus osallistua syyskussa Urhea-leirille Kisakallion urheiluopistolla, ilmoittautuminen 30.5. mennessä

 

 

Kuudesluokkalaisten haku Urhea-oppilaaksi 2018-2019

Nykyisten kuudesluokkalaisten ilmoittautuminen toimintaan tapahtuu huoltajan toimesta sähköisen ilmoittautumislinkin kautta. Kaikille vantaalaisille kuudesluokkalaisille lähetetään hakuohjeet Wilma-järjestelmän kautta. Haku on auki 5.3-16.3.2018. Oppilas ja huoltaja allekirjoittavat urheilijasopimuksen lukukauden alkaessa.

HAKU ON PÄÄTTYNYT. Jälki-ilmoittautumiset pikaisesti jari.savolainen@urhea.fi

Kuudesluokkalaisten vanhemmille ja seuravalmentajille järjestettiin infotilaisuus 6.3.2018 klo 18:00-19:30 Peltolan koulun auditoriossa. 

LINKKI TILAISUUDEN KUTSUUN 6.3.2018 TILAISUUDEN MATERIAALI

HUOM! Toiminnassa jo mukana olevat 7. ja 8. luokan oppilaat jatkavat automaattisesti Urhea-oppilaina koko yläkoulun ajan (toiminnasta pois jääminen ilmoitetaan alla olevan ohjeen mukaan)

Toiminnan esittelyvideo

 

Toiminnan perustiedot

 

Kaikki vantaalaiset koulut, joissa on vuosiluokat 7.-9. ovat Urhea-kouluja. Myös ruotsinkielinen Helsinge skola mahdollistaa toiminnan oppilailleen. Urhea-koulut tukevat urheiluseuroissa tavoitteellisesti urheilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) koordinoimana yhteistyössä vantaalaisten urheiluseurojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on parantaa oppilaiden harjoittelun määrää, laatua sekä tukea nuorten jaksamista ja kasvua terveenä urheilijana.


Kenelle tarkoitettu 
Vantaalaisten koulujen 7.-9- vuosiluokan oppilaille, jotka harrastavat urheilua aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Urhea-toimintaan kuuluvaa valinnaista liikunnanopettajan vetämää kurssia voidaan lisäksi tarjota muillekin tavoitteellisesta urheilusta kiinnostuneille oppilaille. 

 

Urhea-toiminta tapahtuu seuraavasti

  1. Valinnaisella liikunnanopettajan vetämällä Urhea-kurssilla joka on merkitty lukujärjestykseen.
  2. Seurojen vetäminä harjoituksina tiistaisin ja keskiviikkoisin, jotka sisältävät sekä yleis- että lajiharjoittelua. 
  • Aamuharjoitusaika tiistaisin n. klo 7.30 -8.30. Koulutyö alkaa aamuharjoituksiin osallistuvilla n. klo 9 koulun lukujärjestyksen mukaan.
  • Iltapäiväharjoitusaika keskiviikkoisin n. klo 15.00 -16.30 välisenä aikana. Vantaan kaikissa kouluissa oppilaiden koulupäivä päättyy keskiviikkoisin n. klo 14.00.
  • Huom: Seurojen vetämät Urhea-harjoitukset tapahtuvat koulupäivän ulkopuolella eikä niistä saa kurssisuorituksia.

Urhea-valinnaiskurssi (1 viikkotunti alkaen 7.luokalla ja jatkuen 8. ja 9. luokalla)

Jokainen koulu tarjoaa yhden vuosiviikkotunnin Urhea-kurssin, joka on luonteeltaan taitopainotteista yleisharjoittelua. Kurssi tapahtuu liikunnanopettajan vetämänä. Harjoittelun yhteydessä käydään läpi urheilijaksi kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten mm.  psyykkistä valmennusta, ravitsemusta, kuormittumusta/palautumista sekä huoltavaa harjoittelua. Kurssi on rasitukseltaan melko kevyttä ja on tärkeä osa nuoren urheilijan monipuolista kokonaisharjoittelua.

Kurssi toteutetaan joko osan kouluvuotta kahden oppitunnin laajuisena tai jokaisena kouluviikkona yhden oppitunnin laajuisena.  Kurssi tukee urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja kannustaa omatoimiseen harjoitteluun. Kurssin aikana käydään läpi ikäkauden aikana tärkeimmät urheilijan kasvua tukevat osa-alueet teemalla ”Harjoittele oppiaksesi harjoittelemaan – Kasva terveeksi urheilijaksi”.

Kurssin sisältö noudattaa Suomen Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennuskurssin oppisisältöjä

Vammaisurheilun Urhea ryhmät

Jokiniemen ja Martinlaakson kouluilla on keskiviikkoiltaisin ryhmät vammaisurheilujoille. Lisätietoja vammaisurheilun vastuurehtorilta: Leena Kolho-Venäläinen, leena.kolho-venalinen@vantaa.fi, 09-83927251

Toiminnasta pois jääminen tai mukaan tuleminen kesken lukukauden

Toiminnasta pois jääminen kokonaan tai osittain tapahtuu ilmoittamalla siitä Urheaan. Jos nuori ei sitoudu harjoitteluun, ei hoida koulun velvoitteita sovitusti tai käyttäytyy muuten urheilijasopimuksen vastaisesti keskustellaan sopimuksen purkamisesta nuoren ja huoltajan kanssa.

Urhea-toimitaan on mahdollista päästä mukaan myös joustavasti koko yläkoulun ajan. Tällöin osallistumisessa toimintaan saattaa olla tiettyjä rajoitteita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset jo luokilla 7-9 olevien oppilaiden osalta tehdään suoraan ottamalla yhteys Urheaan.

Huoltajan vastuut

Huoltajan on tärkeä tarkkailla nuoren jaksamista ja harjoitusten järkevää rytmittämistä sekä keskustella asiasta nuoren seuravalmentan kanssa, jotta Urhea toiminta huomioidaan osana kokonaisharjoittelua. Urhea oppilaalla tulee olla voimassa urheilutoiminnan kattava lisenssivakuutus(tmv.) sekä vapaa-ajan vakuutus joka kattaa matkat kouluajan ulkopuolisiin harjoituksiin.

 

Lisätietoja toiminnasta ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiasta www.urhea.fi

Tiedustelut

Jari Savolainen, yläkoulutoiminnan yhteyshenkilö, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea)

 040-5307679, jari.savolainen@urhea.fi

___________________________________________________________________________

Tommi Jokinen, koordinoiva rehtori, 09-83922217, tommi.jokinen@vantaa.fi, Vantaan kaupunki

Helsinge Skola, Marielle Mutka, rektor, 0405932877, marielle.mutka@eduvantaa.fi

Koulun Urhea-kurssista vastaavat koulun liikunnanopettajat, toimintaa Vantaalla koordinoivat liikunnanopettajat: suvi.lukkarila@eduvantaa.fi, anu.sauhke@eduvantaa.fi

TIEDOTE KOTEIHIN VAKUUTUSTURVAN VASTUISTA KOTI-KOULU 13.10.2016