Vantaan yläkoulut

Urhea-toiminta Vantaalla 2017-2018

WILMA-TIEDOTE KOTEIHIN (25.8.2017)

TIEDOTE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE (10.8.2017)

HARJOITUSPAIKAT

 • Syksyllä alkaa tiistaina 29.8.2017 ja päättyy 14.12, viikot 35-50(Ei syyslomaviikolla 42)
 • Keväällä toiminta alkaa 16.1 ja päättyy 16.5, 3-20 (Ei talvilomaviikolla vk 8)

TIEDOTE SEUROILLE 20.6.2017

Toiminnan esittelyvideo

 

  Kaikki vantaalaiset koulut, joissa on vuosiluokat 7.-9. ovat Urhea-kouluja 1.8.2016 alkaen. Myös ruotsinkielinen Helsinge skola mahdollistaa toiminnan oppilailleen. Urhea-koulut tukevat urheiluseuroissa tavoitteellisesti urheilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) koordinoimana yhteistyössä vantaalaisten urheiluseurojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on parantaa oppilaiden harjoittelun määrää, laatua sekä tukea nuorten jaksamista ja kasvua terveenä urheilijana.


  Kenelle tarkoitettu 
  Vantaalaisten koulujen 7.-9- vuosiluokan oppilaille, jotka harrastavat seuroissa urheilua aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Urhea-toimintaan kuuluvaa valinnaista liikunnanopettajan vetämää kurssia voidaan lisäksi tarjota muillekin tavoitteellisesta urheilusta kiinnostuneille oppilaille. Urhea-oppilaaksi hakeva täyttää Urhean Urheilijasopimus–lomakkeen ja sitoutuu noudattamaan siinä mainittuja asioita. Kaikki urheilijasopimukseen sitoutuneet oppilaat pääsevät mukaan toimintaan.

  Hakeminen

  Urheaan haetaan kuudennen vuosiluokan kevätlukukaudella. Kaikille kuudesluokkalaisille lähetetään hakuohjeet kevätlukukauden alkaessa Wilman kautta. Mukaan on mahdollista päästä myös kesken lukukauden, mutta silloin ei voida taata mahdollisuutta osallistua kaikkeen toimintaan. Haku kesken lukukauden tapahtuu lähettämällä urheilijasopimus Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan, jari.savolainen@urhea.fi. Lisätietoja voi tiedustella oman koulun liikunnanopettajalta tai rehtorilta. URHEILIJASOPIMUS 2017-2018

  Toiminnasta pois jääminen osittain tai kokonaan.

  Toiminnasta pois jääminen kokonaan tai osittain tapahtuu ilmoittamalla siitä, jari.savolainen@urhea.fi, 0405307679. Jos nuori ei sitoudu harjoitteluun, ei hoida koulun velvoitteita sovitusti tai käyttäytyy muuten urheilijasopimuksen vastaisesti keskustellaan sopimuksen purkamisesta nuoren ja huoltajan kanssa.

  Huoltajan vastuut

  Huoltajan on tärkeä tarkkailla nuoren jaksamista ja harjoitusten järkevää rytmittämistä sekä keskustella asiasta nuoren seuravalmentan kanssa, jotta Urhea toiminta huomioidaan osana kokonaisharjoittelua. Urhea oppilaalla tulee olla voimassa urheilutoiminnan kattava lisenssivakuutus(tmv.) sekä vapaa-ajan vakuutus joka kattaa matkat kouluajan ulkopuolisiin harjoituksiin.

  Urhea-toiminta tapahtuu seuraavasti

  1. Valinnaisella liikunnanopettajan vetämällä Urhea-kurssilla joka on merkitty lukujärjestykseen.
  2. Seurojen vetäminä harjoituksina tiistaisin ja keskiviikkoisin, jotka sisältävät sekä yleis- että lajiharjoittelua. Oppilaat pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähellä omaa koulua tapahtuvaan harjoitteluun
  • Aamuharjoitusaika tiistaisin n. klo 7.30 -8.30. Koulutyö alkaa aamuharjoituksiin osallistuvilla n. klo 9 koulun lukujärjestyksen mukaan.
  • Iltapäiväharjoitusaika keskiviikkoisin n. klo 15.00 -16.30 välisenä aikana. Vantaan kaikissa kouluissa oppilaiden koulupäivä päättyy keskiviikkoisin n. klo 14.00.
  • Huom: Seurojen vetämät harjoitukset tapahtuvat koulupäivän ulkopuolella eikä niistä saa kurssisuorituksia.

  Urhea-valinnaiskurssi (1 viikkotunti alkaen 7.luokalla ja jatkuen 8. ja 9. luokalla)

  Jokainen koulu tarjoaa yhden vuosiviikkotunnin Urhea-kurssin, joka on luonteeltaan taitopainotteista yleisharjoittelua. Harjoittelun yhteydessä käydään läpi urheilijaksi kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten mm.  psyykkistä valmennusta, ravitsemusta, kuormittumusta/palautumista sekä huoltavaa harjoittelua. Kurssi on rasitukseltaan melko kevyttä ja on tärkeä osa nuoren urheilijan monipuolista kokonaisharjoittelua.

  Kurssi tapahtuu liikunnanopettajan vetämänä. Kurssi toteutetaan joko osan kouluvuotta kahden oppitunnin laajuisena tai jokaisena kouluviikkona yhden oppitunnin laajuisena.  Kurssi tukee urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja kannustaa omatoimiseen harjoitteluun. Kurssin aikana käydään läpi ikäkauden aikana tärkeimmät urheilijan kasvua tukevat osa-alueet teemalla ”Harjoittele oppiaksesi harjoittelemaan – Kasva terveeksi urheilijaksi”.

  Kurssin sisältö noudattaa Suomen Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennuskurssin oppisisältöjä

  2016-2017 sisätö 7. luokan oppilailla

   

  Lisätietoja toiminnasta ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiasta www.urhea.fi

  Tiedustelut

  Jari Savolainen, yläkoulutoiminnan yhteyshenkilö, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

   040-5307679, jari.savolainen@urhea.fi

  ___________________________________________________________________________

  Tommi Jokinen, koordinoiva rehtori, 09-83922217, tommi.jokinen@vantaa.fi, Vantaan kaupunki

  Helsinge Skola, Marielle Mutka, rektor, 0405932877, marielle.mutka@eduvantaa.fi

  Koulun Urhea-kurssista vastaavat koulun liikunnanopettajat, toimintaa Vantaalla koordinoivat liikunnanopettajat: suvi.lukkarila@eduvantaa.fi, anu.sauhke@eduvantaa.fi

   

  Keväällä 2017 Wilman kautta koteihin menneet tiedotteet

  INFOKIRJE KAHDEKSASKUOKKALAISTEN KOTEIHIN LUKUVUODESTA 2017-2018

  INFOKIRJE SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN KOTEIHIN LUKUVUODESTA 2017-2018

  INFOKIRJE KUUDENLUOKKALAISTEN KOTEIHIN URHEA TOIMINNASTA 2017-2018 SEKÄ HAKUOHJEET (päivitetty 11.1.2017)

  TIEDOTE KOTEIHIN VAKUUTUSTURVAN VASTUISTA KOTI-KOULU 13.10.2016